PL EN

Pojemniki Voyageur

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Lekki i wytrzymały dzięki aluminiowej konstrukcji
  • Możliwość zamontowania kłódki
  • Próbki przewożone w fazie suchej
  • Możliwość przechowywania zawartości w pudełkach lub stojakach
  • Pojemniki do przechowywania i transportu próbek

Pojemniki do przechowywania i przewozu próbek biologicznych. Zgodne z międzynarodowymi regulacjami odnośnie transportu substancji niebezpiecznych drogą naziemną (ADR), powietrzną (IATA) oraz za pomocą kolei (RID). Próbki przechowywane są w fazie gazowej (azot w stanie ciekłym  jest przechowywany w mikro-kroplach w porowatym materiale).


Dane techniczne:

Model

Voyageur 2

Voyageur 5

Voyageur 12

Voyageur Plus

Pojemność [l]

1,75

6,5

15

20,6

Waga pustego pojemnika [kg]

2,4

7,5

12,2

14,2

Waga pełnego pojemnika [kg]

3,5

11,3

20,4

20

Średnica szyi [mm]

30

50

80

215

Średnica [cm]

17,4

24,8

30,8

35,6

Wysokość całkowita [cm]

39,5

55

57,6

57,5

Statyczny czas przetrzymywania [d]

17

37

46

9

Statyczne tempo parowania [l/d]

0,08

0,12

0,22

0,69


Dostępne akcesoria:
Model Symbol Opis
A1 podstawa obrotowa
A2 zestaw mocujący do podstawy obrotowej
B ochronne opakowanie
C traker temperatury - do śledzenia temperatury
D1 D2 D1 - pokrywa do kanistra ze stali nierdzewnej; D2 - pokrywa do kanistra z tworzywa sztucznego
E kanistry centrowane
F, G, H F - stojak na pudełka 25 fiolek 2 ml
G - stojak na pudełka 100 fiolek 2 ml
H - stojak na worki 25 ml
Model Pojemność
Voyageur 2 1,75 l
Voyageur 5 6,5 l
Voyageur 12 15 l
Voyageur Plus 20,6 l
akcesorium A1 --
akcesorium A2 --
akcesorium B --
akcesorium C --
akcesorium D1 --
akcesorium D2 --
akcesorium E --
akcesorium F --
akcesorium G --
akcesorium H --

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.