PL EN

Pojemniki na ciekły azot

 • Dewary TR

  Dewary TR

  Producent: Cryopal

  Nr kat.:

  Pojemność: 12 L, 21 L, 26 L, 34 L, 60 L, 99 L, --

  Waga: 17,5 kg, 28,5 kg, 34,5 kg, 43 kg, 70 kg, 110 kg, --

  sprawdź
 • Auto-ciśnieniowe dewary TP

  Auto-ciśnieniowe dewary TP

  Producent: Cryopal

  Nr kat.:

  Pojemność: 35 l, 60 l, 98 l, --

  sprawdź
 • Kompaktowe dewary Agil

  Kompaktowe dewary Agil

  Producent: Cryopal

  Nr kat.:

  Pojemność: 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l, 6 l, --

  sprawdź
 • Dewar do magnetycznych mieszadeł

  Dewar do magnetycznych mieszadeł

  Producent: KGW Isotherm

  Nr kat.:

  Pojemność: ml, 600

  Wymiary: Średnica wew. [mm], 90

  sprawdź
 • Dewar z płaskim dnem

  Dewar z płaskim dnem

  Producent: KGW Isotherm

  Nr kat.:

  Pojemność: 150 ml, 250 ml, 450 ml, 650 ml, 850 ml, 1200 ml, 2100 ml

  Waga: 0,3 kg, 0,4 kg, 0,5 kg, 0,6 kg, 0,9 kg, 1,2 kg, 1,8 kg

  sprawdź
 • Dewary ze stali nierdzewnej

  Dewary ze stali nierdzewnej

  Producent: KGW Isotherm

  Nr kat.:

  Pojemność: 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 6000 ml

  sprawdź
 • Dewary cylindryczne

  Dewary cylindryczne

  Producent: KGW Isotherm

  Nr kat.:

  Pojemność: 100 ml, 200 ml, 300 ml, 450 ml, 500 ml, 750 ml, 1250 ml, 800 ml, 1200 ml, 1700 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2100 ml, 2000 ml, 3200 ml, 4000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 3000 ml, 8000 ml

  sprawdź
 • Dewary sferyczne

  Dewary sferyczne

  Producent: KGW Isotherm

  Nr kat.:

  Pojemność: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l

  sprawdź
 • Dewary w kształcie miski

  Dewary w kształcie miski

  Producent: KGW Isotherm

  Nr kat.:

  Pojemność: 80 ml, 120 ml, 260 ml, 400 ml, 800 ml, 1600 ml, 2700 ml, 5300 ml

  Waga: 0,2 kg, 0,4 kg, 0,5 kg, 0,6 kg, 1,5 kg, 2,1 kg, 3,2 kg

  sprawdź
 • Dewary przenośne

  Dewary przenośne

  Producent: KGW Isotherm

  Nr kat.:

  Pojemność: 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml

  sprawdź
 • Duże izolujące naczynia Dewara

  Duże izolujące naczynia Dewara

  Producent: KGW Isothermal

  Nr kat.:

  Pojemność: 4 l, 7 l, 10 l, 14 l, 21 l, 28 l

  sprawdź
 • Pojemniki typ Apollo

  Pojemniki typ Apollo

  Producent: Air Liquide

  Nr kat.:

  Pojemność: 49,5 L, 99,2 L, 149,5 L, 198,5 L, 348 L

  Waga: 85 kg, 145 kg, 204 kg, 266 kg, 450 kg

  sprawdź

Pojemniki na ciekły azot służą do długoterminowego przechowywania azotu, obciążonego małą utratą przetrzymywanego ciekłego azotu. Niektóre z nich wyposażone są dodatkowo w komplet stelaży do kriofiolek lub systemy ustawienia alarmowego poziomu azotu. Pojemniki na ciekły azot świetnie sprawdzą się  w wielu dziedzinach, chemicznej, farmaceutycznej oraz wielu innych. Wykorzystywane są nie tylko do magazynowania ale również transportu zamrożonego materiału. Najczęściej wykorzystywane są w kriotechnikach, kriobiologii, kriomedycynie a także w gastronomii. Oferujemy naczynia na ciekły azot w różnych pojemnościach.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.