PL EN

Boksy termostatyczne seria CDF2

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • przyciemniany cyfrowy wyświetlacz temperatury
 • energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED
 • zoptymalizowana komora wewnętrzna
 • mocowanie pasem bezpieczeństwa - dla łatwego mocowania wewnątrz pojazdu za pomocą dedykowanych pasków lub pasów bezpieczeństwa
 • uchwyt wnękowy - elegancki wygląd, wygodne przenoszenie
 • zdejmowana pokrywa i solidne zawiasy - łatwe zdejmowanie pokrywy w celu wygodnego czyszczenia wnętrza
 • szybki dostęp do wnętrza
 • tekstylne uchwyty do wygodnego przenoszenia
 • wyposażona w praktyczne przyłącza do sieci prądu stałego 12 lub 24 V
Przenośna lodówko-zamrażarka kompresorowa 31l

Seria CDF2 zapewnia wydajność - lodówka z zamrażarką umożliwi przechowywanie produktów w temperaturze od +10°do -15°C. Zawiera zintegrowane elementy, które umożliwiają bezpieczne mocowanie w pojeździe za pomocą pasków lub pasów bezpieczeństwa. Ponadto uchwyty we wnęce i kompaktowa konstrukcja zapewniają użytkownikowi wygodę przenoszenia.

Seria CDF2 charakteryzuje się:
 • całkowitą pojemnością 31 l - zmieści 49 puszek lub pięć butelek o poj. 1,5l
 • kompaktową konstrukcją i łatwym przechowywaniem
 • przyciemnianym wyświetlaczem cyfrowym i oświetleniem wewnętrznym LED
 • uchwytem wnękowym dla wygodnego przenoszenia
 • łatwością mocowania wewnątrz pojazdu dzięki zintegrowanym elementom
 • regulacją temperatury od +10°do -15°C
Dane techniczne:

DANE TECHNICZNE
Model CDF2 36
Zakres dostawy 1 urządzenie chłodzące
1 instrukcja obsługi
1 przewód zasilający DC
1 pasek
Strefa pojedyncza czy podwójna pojedyncza
Opis produktu Przenośna lodówko-zamrażarka kompresorowa, 31l
Technologia chłodzenia Kompresorowa
Wymiary G x W x S [mm] 562 x 398 x 339
Waga netto [kg] 10,5
Całkowita objętość (IEC 62552-3) [l] 31
Napięcie wejściowe DC [V] 12 / 24
Nominalna moc wejściowa DC [W] 40
Hermetycznie zamknięte urządzenie Tak
Czynnik chłodniczy R134a
GWP 1430
Ilość czynnika chłodniczego [g] 42
Równoważnik CO2 [t] 0,06
Klasa klimatyczna (EN62552) N
Typ izolacji PU (POLYURETHANE)
Kolor ciemnoszary
Oświetlenie wewnętrzne Tak - LED
Korek spustowy Nie
Certyfikat UKCACEEMCGS

Model Pojemność Zakres temperatur [oC] Wymiary Waga
CDF2 36 31l OD -15 DO 10 562 x 398 x 339 (gł x wys x szer) 10,50kg

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.