PL EN

Boksy termostatyczne seria COOL ICE CI

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • wytrzymałe, rozsuwane uchwyty - wytrzymałe, ergonomiczne uchwyty zapewniające łatwy transport
  • punkty do mocowania - wbudowane punkty do mocowania poniżej uchwytów
  • solidna konstrukcja - solidne uchwyty
  • każdy detal wykonany z jednego elementu tworzywa sztucznego
Lodówka pasywna

Wydajna, lekka lodówka pasywna pozwala przechowywać lód przez kilka dni. Gruba izolacja z pianki izolacyjnej i unikalna uszczelka labiryntowa zapewnia dostęp do lodu, bez względu na warunki otoczenia.

Lodówki pasywne z serii COOL ICE CI charakteryzują się:
  • grubą izolacją i specjalnym uszczelnieniem umożliwiającym dłuższe przechowywanie lodu
  • łatwością w czyszczeniu - korek spustowy o dużej średnicy
  • lekkością i wygodą w przenoszeniu dzięki wytrzymałym i ergonomicznym uchwytom
  • mocną, bez spoinową konstrukcją wykonaną z polietylenu dopuszczonego do transportu produktów spożywczych
  • konstrukcją z praktycznymi punktami do mocowania poniżej uchwytów oraz wbudowanymi zawiasami z trzpieniami ze stali nierdzewnej i trwałymi gumowymi zaczepami
Dodatkowy osprzęt taki jak kosze i przegródki umożliwia lepsze zorganizowanie wnętrza lodówki. Urządzenie wyposażone jest w wyjątkowo skuteczną izolację - bardzo długo utrzymuje świeżość produktów. W zależności od warunków atmosferycznych i korzystania - nawet przez kilka dni. Każdy detal tych pojemników wykonany został z jednego elementu tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia - jest przystosowany do najtrudniejszych warunków. Lodówki posiadają warstwę grubej i wytrzymałej pianki izolacyjnej z wysoką klasą wydajności chłodzenia wraz z unikalną uszczelkę labiryntową, utrzymującą zimne powietrze wewnątrz i chroniącą przed ciepłym powietrzem przez dłuższy czas. Takie rozwiązania znacznie zwiększa trwałość lodu, nawet w obliczu niesprzyjających temperaturach zewnętrznych.

W serii COOL ICE CI dostępne są lodówki o pojemnościach: 43l, 56l, 71l, 87l, 86l (85W), 111l.

Dodatkowo model COOL ICE CI 85W posiada kółka i wysuwany uchwyt.

DANE TECHNICZNE
Model COOL ICE 42 COOL ICE 55 COOL ICE 70 COOL ICE 85 COOL ICE 85W COOL ICE 110
Opis produktu Lodówka pasywna Lodówka pasywna z kółkami i wysuwanym uchwytem Lodówka pasywna
Wymiary G x W x S [mm] 418 x 355 x 640 515 x 432 x 570 515 x 432 x 690 525 x 432 x 840 535 x 442 x 1055
Waga netto [kg] 8,7 10,6 11,8 14 14,6 18,10
Model Pojemność Wymiary Waga
CI42 43l 418 x 355 x 640 (gł x wys x szer) 8,7kg
CI55 56l 515 x 432 x 570 (gł x wys x szer) 10,6kg
CI70 71l 515 x 432 x 690 (gł x wys x szer) 11,8kg
CI85 87l 525 x 432 x 840 (gł x wys x szer) 14kg
CI85W 86l 525 x 432 x 840 (gł x wys x szer) 14,6kg
CI110 111l 535 x 442 x 1055 (gł x wys x szer) 18,10kg

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.