PL EN

Pojedyncze

 • Zamrażarka laboratoryjna pojedyncza Labcold

  Zamrażarka laboratoryjna pojedyncza Labcold

  Producent: Labcold

  Nr kat.:

  Pojemność: 406 l

  Wymiary: 1875 x 600 x 700 mm

  sprawdź
 • EVERmed BLF

  EVERmed BLF

  Producent: EVERmed

  Nr kat.:

  Zakres temperatur [°C]: od -16 do -25

  Pojemność: 260 l

  sprawdź
 • EVERmed LDF

  EVERmed LDF

  Producent: EVERmed

  Nr kat.:

  Zakres temperatur [°C]: od -15 do -30

  Pojemność: 270 l, 370 l, 440 l, 530 l, 625 l

  sprawdź
 • EVERmed LF

  EVERmed LF

  Producent: EVERmed

  Nr kat.:

  Zakres temperatur [°C]: od -5 do -20, od -5 do -25

  Pojemność: 270 [l], 370 [l], 440 [l], 530 [l], 625 [l]

  sprawdź
 • EVERmed LFG

  EVERmed LFG

  Producent: EVERmed

  Nr kat.:

  Zakres temperatur [°C]: od -5 do -20

  Pojemność: 530 [l], 625 [l]

  sprawdź
 • EVERmed PDF

  EVERmed PDF

  Producent: EVERmed

  Nr kat.:

  Zakres temperatur [°C]: od -25 do -40

  Pojemność: 270 [l], 370 [l], 440 [l], 530 [l], 625 [l]

  sprawdź
 • Nordic seria MLT

  Nordic seria MLT

  Producent: Nordic

  Nr kat.:

  Zakres temperatur [°C]: Od -15 do -30

  sprawdź
 • BioPlus

  BioPlus

  Producent: Gram

  Nr kat.:

  Pojemność: 500 l, 600 l, 930 l, 1270 l, 660 l

  Waga: 130 kg, 152 kg, 165 kg, 271 kg, 146 kg

  sprawdź
 • BioCompact

  BioCompact

  Producent: Gram

  Nr kat.:

  Pojemność: 218 l, 346 l

  Waga: 55 kg, 78 kg

  sprawdź
 • BioCompact II

  BioCompact II

  Producent: Gram

  Nr kat.:

  Pojemność: 218 l, 346 l, 583 l

  Waga: 55 kg, 78 kg, 114 kg

  sprawdź
 • Zamrażarka BioMidi

  Zamrażarka BioMidi

  Producent: Gram

  Nr kat.:

  Pojemność: 425 l, 625 l

  Wymiary: 600 x 731 x 1979/2000 mm, 815 x 731 x 1979/2000 mm, 622 x 731 x 1979/2000 mm

  sprawdź
 • Liebherr LGPv

  Liebherr LGPv

  Producent: Liebherr

  Nr kat.:

  Zużycie energii: 1739 kWh, 1367 kWh, 2019 kWh, 1245 kWh

  Pojemność: 856 l, 597 l, 596 l, 478 l

  sprawdź
 • Liebherr LGex

  Liebherr LGex

  Producent: Liebherr

  Nr kat.:

  Pojemność: 310 l

  Temperatura [oC]: -9°C do -30°C

  sprawdź

Pojedyncza zamrażarka laboratoryjna umożliwia bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę, materiałów wybuchowych a także łatwopalnych. Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że zamrażarki pojedyncze mogą być w wykorzystywane w laboratoriach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a potrzeby przechowywania duże. Urządzenia te wyposażone są w zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz monitorujący bieżącą temperaturę wewnątrz zamrażarki o dużej precyzyjności pomiaru. Ponadto niektóre modele posiadają samopoziomujące rolki z przodu dodatkowo wyposażone w hamulec oraz samonastawne rolki z tyłu, dzięki czemu zamrażarka jest mobilna.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.