PL EN

BioCompact

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

  • Pojemność od 125 litrów do 350 litrów
  • Alarm otwartych drzwi
  • Beznapięciowy styk
  • Dodatkowy wariant drzwi samodomykających
  • Wnętrze ABS
  • Możliwość wyboru powierzchni-wariant biały lub stal nierdzewna
  • Parownik z użebrowaniem
  • Wymuszony obieg powietrza
  • Wewnętrzny oraz zewnętrzny ATEX

Zamrażarka BioCompact to niezawodna szafa służąca do przechowywania materiału biologicznego o szerokim zakresie zastosowań. 

Niewielkie rozmiary tego modelu sprawiają, że jest to idealne urządzenie do użytku w ograniczonej przestrzeni. Seria BioCompact to zamrażarki o róznych pojemnościach od 125 litrów do 350 litrów. 

Zamrażarka zapewnia przechowywanie biomateriału w temperaturze -25 ° C / -5 ° CDodatkowym atutem jest znajdujący się wewnątrz szafy parownik z użebrowaniem oraz wymuszony rozdział powietrza zapewniający jej sprawną pracę. 

Alarm temperatury, elastyczny układ wnętrza oraz funkcja automatycznego ponownego odparowania wody z rozmrażania i wnętrza gwarantuje bezpieczne i wydajne użytkowanie. Dzięki systemowi energooszczędności zamrażarka zużywa mniej energii i jest przyjazna dla środowiska oraz zgodna jest ze standarami GMP i GLP.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne RF310 RF410
Pojemność 218 l 346 l
Wymiar 595 x 640 x 1190/1390 595 x 640 x 1776/1976
Waga 55 kg 78 kg
Zużycie energii R290 1,69 2,13
Zużycie energii R404A 1,99 2,66
Alarmy Alarmy akustyczne, wizualne, alarmy wysokiej / niskiej temperatury i alarm drzwi Alarmy akustyczne, wizualne, alarmy wysokiej / niskiej temperatury i alarm drzwi
System powietrzny Wentylowany system
dystrybucji
Powietrza BioLine
Wentylowany system
Dystrybucji
Powietrza BioLine

Model Pojemność Waga Wymiary
RF310 218 l 55 kg 95 x 640 x 1190/1390 mm
RF410 346 l 78 kg 595 x 640 x 1776/1976 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.