PL EN

Lec Medical LSFSF

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zakres temperatur -18 ° C do -25 ° C
  • Wnętrze wolne od iskier
  • Antybakteryjny uchwyt
  • Zewnętrzny cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
  • Zamontowany zamek i 2 klucze
  • Czujnik chłodniczy R600a
  • Alarmy dźwiękowe i wizualne temperatury

Zamrażarki laboratoryjne zapewniają przechowywanie próbek w temperaturze -18 ° C do -25 ° C. Wszystkie dostępne przez nas modele są wolne od iskier. Antybakteryjny uchwyt zapobiega rozwojowi zanieczyszczeń oraz bakterii. Dzięki możliwości zablokowania panelu sterowania minimalizuje się ryzyko niepożądanych ustawień. Ponadto niektóre modele wyposażone są w intuicyjny czujnik, który sygnalizuje o otwartych drzwiach zamrażarki. Nasz produkt sprzyja długotrwałej pracy, gdyż jest wyposażony w energooszczędny czujnik chłodniczy R600a zmniejszający zużycie energii. Dodatkowym atutem zamrażarki są rolkowe kółka w modelach wolnostanowskowych i wolnostojących, które ułatwiają pozycjonowanie poszczególnych jednostek.

 

Porównanie dostępnych modeli:

DANE TECHNICZNE
Model LSFSF-98L LSFSF-232L
Wymiary zewnętrzne S x G x W [mm] 595 x 660 x 850 595 x 633 x 1575
Wymiaru wewnętrzne S x G x W [mm] 420 x 430 x 640 432 x 1300 x 430
Waga [kg] 37,25 60
Objętość brutto [l] 98 232
Objętość netto [l] 84 212
Zakres temperatur [°C] od -18 do -25
Kolor biały / zielony
Materiał zewnętrzny Stal malowana
Materiał wewnętrzny HIPS
Typ plastiku  SRL800 (HIPS/ABS mix)
Typ drzwi Pełne, na zawiasach, odwracalne
Szerokość otwarcia drzwi [mm] 1130 1180
Czujnik otwarcia drzwi Tak
Zamek Tak - 2 klucze
Regulowane nóżki 2  - z przodu
Otwór - port Tak
Średnica portu [mm] 16
Lokalizacja portu Dół z tyłu
Wyświetlacz temperatury na panelu Tak
Alarm temperatury Tak
Zdalne styki alarmowe Tak
Alarmy dźwiękowe i wizualne Tak
Ilość półek 3 4
Wymiary półki [mm] 495 x 352 x 6 427 x 374 x 6
Materiał półki Półki szklane, szuflady plastikowe
Wewnętrzne światło Nie
Wentylator Nie
Beziskrowa atmosfera Tak
Rozmrażanie ręczne
Typ sondy  AIR
Zakres temperatury otoczenia [°C] od +10 do +32
Czynnik chłodniczy R600a
Wolny od CFC, HCF, HCFC, amoniaku Tak
Napięcie zasilania [V] 220-240
Grubość izolacji 80 60
Typ izolacji Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości

Model Zakres temperatur [oC] Wymiary
LSFSF 98 od -18 do -25 595 x 660 x 850 [mm]
LSFSF 232 od -18 do -25 595 x 633 x 1575 [mm]

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.