PL EN

Skrzyniowe

 • Zamrażarka skrzyniowa Labcold

  Zamrażarka skrzyniowa Labcold

  Producent: Labcold

  Nr kat.:

  Pojemność: 215 l, 527 l, 607 l

  Wymiary: 865 x 725 x 655 mm, 865 x 1505 x 655 mm, 865 x 1705 x 655 mm

  sprawdź
 • EVERmed LCDF

  EVERmed LCDF

  Producent: EVERmed

  Nr kat.:

  Pojemność: 120 l, 220 l, 320 l, 390 l

  sprawdź
 • EVERmed LCSDF

  EVERmed LCSDF

  Producent: EVERmed

  Nr kat.:

  Pojemność: 120 l, 220 l, 320 l, 390 l

  sprawdź

Skrzyniowe zamrażarki laboratoryjne to sprzęt, który wykazuje jednokompresowy system chłodzenia, dzięki temu zużywa mniejszą ilość energii przy jednocześnie wysokiej wydajności użytkowania urządzenia. Zamrażarki to niezastąpiony element każdego laboratorium. Tego rodzaju sprzęt laboratoryjny został zaprojektowany do przechowywania różnych produktów w niskich temperaturach. Najczęściej te temperatury są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych zamrażarek i wynoszą nawet -86˚C. Zastosowanie nietoksycznej pianki poliuretanowej pozwoliło na uzyskanie doskonałej izolacji cieplnej jak również wyposażone są w beziskrowe wnętrze. Zastosowanie kalibracji jednopunktowej pozwoliło na uzyskanie maksymalnie jednorodnej temperatury urządzenia. Konfiguracja komory zamrażarek skrzyniowych umożliwiła lepszą równomierność temperatury, w przypadku otwarcia drzwi urządzenie stabilizuje się, dzięki czemu temperatura w znaczny sposób nie spada. Zamrażarki skrzyniowe posiadają wiele funkcji, między innymi występuje zintegrowana blokada pokrywy, kółka oraz zastosowano cyfrowy wyświetlacz temperatury z wysokim i niskim alarmem. Ponadto ten typ urządzeń przemysłowych wyposażone są w złącze beznapięciowe, które umożliwia podłączenie do alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania. Występujące złącze szeregowe pozwoliło na centralne dokumentowanie danych przebiegu temperatur oraz zdarzeń alarmowych. Niektóre rodzaje tych urządzeń wymaga rozmrażania, lecz ze względu na niewielką ilość dostawania się wilgoci do sprzętu rozmrażanie nie jest wymagane częściej niż raz bądź dwa razy w roku. Zamrażarki skrzyniowe posiadają wiele zalet. Jedną z nich jest, że niektóre funkcje możemy dodać do zamrażarki, w celu zwiększenia wygody jej stosowania. Kolejną zaletą urządzenia są kosze do przechowywania, które możemy bez problemu wyprowadzić. Jest to ułatwienie w przypadku, gdy chcemy dostać się do dolnej części sprzętu. Pokrywa zamrażarki posiada mechanizm równoważący, co umożliwia łatwiejszy sposób otwierania urządzenia. W ofercie posiadamy zamrażarki skrzyniowe niskotemperaturowe. Ten typ zamrażarek pracują bardzo cicho oraz nie wydzielają dużej ilości ciepła. Zamrażarki skrzyniowe idealnie spełniają swoją funkcję w przemyśle. W swojej ofercie proponujemy zamrażarki firmy Labcold, Nordic, Telstar. Posiadamy bardzo wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny oraz przemysłowy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami naszej firmy i w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na każde zadane pytanie.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.