PL EN

EVERmed LCDF

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • System skrzyniowy
  • Panel kontrolny xPRO dla modeli PRO
  • Ręczne odmrażanie
  • Chłodziwo bez CFC oraz bez HCFC
  • Temperatura pomiędzy -20°C oraz -45°C
Skrzyniowe zamrażarki laboratoryjne Evermed LCDF
  • Konstrukcja: z zewnątrz konstrukcja wykonana jest z nierdzewnej białej blachy stalowej pokrytą powłoką epoksydową, a od wewnątrz wykonana jest z tłoczonego aluminium
  • Stopki: 4, wykonane z tworzywa sztucznego.
  • Pokrywa: na zawiasach, całkowicie izolowana, wykonana z białej blachy stalowej pokrytej żywicą epoksydową z zewnątrz, a po wewnętrznej stronie zastosowane jest tworzywo sztuczne. Pokrywa jest wyposażona w przeciwwagę (aby uniknąć przypadkowego zamknięcia pokrywy), zewnętrzny solidny uchwyt, obwodową gumową uszczelkę (zapewniającą dokładne zamknięcie), oraz blokadę zabezpieczającą na klucz.
  • Cyfrowy termostat elektroniczny z wbudowanym alarmem:  system sterowania z 4 przełącznikami, umożliwiający zarządzanie wszystkimi funkcjami chłodziarki (utrzymanie ustawionej temperatury, odszraniane, działanie sprężarki i wentylatorów). Temperatura wewnętrzna jest wyświetlana w kolorze czerwonym na wyświetlaczu LED, z dokładnością 1 ° C. Termostat zawiera również alarm, zarówno akustyczny (za pomocą brzęczyka), jak i wizualny (pokazujący się na wyświetlaczu)  który aktywuje się gdy temperatura jest za wysoka, lub za niska w porównaniu do ustawionej przez użytkownika. Alarm akustyczny można wyciszyć za pomocą przełącznika

DANE TECHNICZNE
Model LCDF 120 LCDF 220 LCDF 320 LCDF 390 LCDF 460
Materiał obudowy W
Materiał wnętrza Aluminium
Wymiary szer. x gł. x wys. [mm] 730 x 730 x 870 1060 x 730 x 870 1310 x 730 x 870 1510 x 730 x 870 1710 x 730 x 870
Waga netto [kg] -- 80 100 110 120
Pojemność brutto [l] 125 235 340 410 480
Pojemność użytkowa [l] 120 220 320 390 460
Zakres temperatur [°C] od -20 do -45
Izolacja Pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości (40 kg/m3) o grubości 100 mm
Wymuszony obieg powietrza NIE - lodówka statyczna
Automatyczne rozmrażanie NIE - ręczne
Panel sterowania standard / xPRO
Poziom hałasu [dB(A)] <= 50
Czynnik chłodniczy R290
Wolny od CFC TAK
Napięcie [V/ph/Hz] 220 - 230 / 1 / 50
W - kolor biały - blacha pokryta białą farbą epoksydową
Model Zakres temperatur [oC] Pojemność Wymiary Materiał obudowy Materiał wnętrza
LCDF 120 W od -20 do -45 120 [l] 730 x 730 x 870 [mm] blacha pokryta białą farbą epoksydową Aluminium
LCDF 120 W xPRO od -20 do -45 120 [l] 730 x 730 x 870 [mm] blacha pokryta białą farbą epoksydową Aluminium
LCDF 220 W od -20 do -45 220 [l] 1060 x 730 x 870 [mm] blacha pokryta białą farbą epoksydową Aluminium
LCDF 220 W xPRO od -20 do -45 220 [l] 1060 x 730 x 870 [mm] blacha pokryta białą farbą epoksydową Aluminium
LCDF 320 W od -20 do -45 320 [l] 1310 x 730 x 870 [mm] blacha pokryta białą farbą epoksydową Aluminium
LCDF 320 W xPRO od -20 do -45 320 [l] 1310 x 730 x 870 [mm] blacha pokryta białą farbą epoksydową Aluminium
LCDF 390 W od -20 do -45 390 [l] 1510 x 730 x 870 [mm] blacha pokryta białą farbą epoksydową Aluminium
LCDF 390 W xPRO od -20 do -45 390 [l] 1510 x 730 x 870 [mm] blacha pokryta białą farbą epoksydową Aluminium
LCDF 460 W od -20 do -45 460 [l] 1710 x 730 x 870 [mm] blacha pokryta białą farbą epoksydową Aluminium
LCDF 460 W xPRO od -20 do -45 460 [l] 1710 x 730 x 870 [mm] blacha pokryta białą farbą epoksydową Aluminium

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.