PL EN

EVERmed LCDF

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • System skrzyniowy
 • Panel kontrolny xPRO dla modeli PRO
 • Ręczne odmrażanie
 • Chłodziwo bez CFC oraz bez HCFC
 • Temperatura pomiędzy -20°C oraz -45°C
Skrzyniowe zamrażarki laboratoryjne Evermed LCDF
 • Konstrukcja: z zewnątrz konstrukcja wykonana jest z nierdzewnej białej blachy stalowej pokrytą powłoką epoksydową, a od wewnątrz wykonana jest z tłoczonego aluminium
 • Izolacja: poliuretan spieniony o dużej gęstości (40 kg / m³), o grubości 100 mm. Bez CFC
 • Stopki: 4, wykonane z tworzywa sztucznego 
 • Pokrywa: na zawiasach, całkowicie izolowana, wykonana z białej blachy stalowej pokrytej żywicą epoksydową z zewnątrz, a po wewnętrznej stronie zastosowane jest tworzywo sztuczne. Pokrywa jest wyposażona w przeciwwagę (aby uniknąć przypadkowego zamknięcia pokrywy), zewnętrzny solidny uchwyt, obwodową gumową uszczelkę (zapewniającą dokładne zamknięcie), oraz blokadę zabezpieczającą na klucz
 • Panel sterowania: umieszczony w dolnej części konstrukcji, zawiera cyfrowy termostat z wbudowanym alarmem
 • Panel kontrolny “xPRO”dla modeli PRO: ulokowany na górze urządzenia, mikroprocesor sterujący, z przyciskami i kolorowym wyświetlaczem. Czujnik nadzoruje wszystkie funkcje urządzenia za pośrednictwem interfejsu EEN (EVERmed Easy Navigation pol. łatwy system obsługi evermed), z ikonami i wiadomościami, dla łatwego ustawienia wszystkich funkcji urządzenia w zależności od potrzeb. Panel sterowania jest zasilany bateryjnie w celu zapewnienia działania wyświetlacza i alarmów nawet w przypadku awarii zasilania. Główne funkcje to: 
  • Kolorowy wyświetlacz wysokiej rozdzielczości TFT 3,5”, podświetlany diodami LED, wyświetlający stan pracy urządzenia (aktualna temperatura, działanie sprężarki, odmrażanie, uruchamianie alarmu itp.),co umożliwia przegląd ikon menu w celu zmiany ustawień i kontroli przechowywanych prób w chłodziarce.
  • Cyfrowa zmiana temperatury z dokładnością do 0,1°C
  • Przyciski z możliwością blokady, uruchamiane ręcznie, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym
  • Dwuetapowy system bezpieczeństwa, z zabezpieczeniem kodu PIN, zarówno na przełączniku zasilania, jak i na klawiaturze. Programowalny kod PIN.
  • Zapasowa bateria samoładująca, która umożliwia pracę panelowi sterowania pracę na 48 godzin w razie awarii zasilania.
  • Alarm dźwiękowy (z automatycznym resetem) w celu informowania o: 
  • wysokiej i niskiej temperaturze z limitami programowalnymi przez użytkownika
  • uchylonych drzwiach (alarm po dwóch minutach od otwarcia, możliwe opóźnienie po ustawieniu w menu)
  • braku zasilania
  • rozładowaniu baterii
  • parownik zapobiegający zamarzaniu
  • awarii sensorów
  • wyciszanie alarmów akustycznych z utrzymaniem wizualnego wskazania stanu alarmowego 
  • Pamięć alarmów dla ostatnich 30 alarmów, z możliwością sprawdzenia na ich na wyświetlaczu, kiedy alarm został uruchamiany, kiedy zakończony i który osiągnął najwyższy lub najniższy szczyt temperatury (jeśli dotyczy)
  • Historia otwierania drzwi z ostatnich 30 dni (brak możliwości usunięcia historii), z możliwością sprawdzenia na wyświetlaczu, liczbę otwieranych drzwi, łącznych alarmów i czas otwartych drzwi (czas podany na każdy dzień)
  • Historia odmrażania z ostatnich 30 dni (nieusuwalne), z możliwością sprawdzenia rodzaju odmrażania, czasu rozpoczęcia i czasu trwania
  • Ustawianie wentylacji wewnętrznej, w celu optymalizacji cyrkulacji powietrza w zależności od urządzenia i warunków 
  • Temperatura podawana w czasie rzeczywistym, z rejestrem systemowym wyświetlającym temperatury przez ostatnie 52 godziny
  • System obsługiwany przez jeden z trzech języków: Włoski, Angielski lub Francuski 
  • Sensor Pt1000 zapewniający lepszą kontrolę wydajności temperatury
  • Brak możliwości odbierania sygnałów alarmowych
  • Możliwość update’u systemu operacyjnego
 • Cyfrowy termostat elektroniczny z wbudowanym alarmem:  system sterowania z 4 przełącznikami, umożliwiający zarządzanie wszystkimi funkcjami chłodziarki (utrzymanie ustawionej temperatury, odszraniane, działanie sprężarki i wentylatorów). Temperatura wewnętrzna jest wyświetlana w kolorze czerwonym na wyświetlaczu LED, z dokładnością 1 ° C. Termostat zawiera również alarm, zarówno akustyczny (za pomocą brzęczyka), jak i wizualny (pokazujący się na wyświetlaczu)  który aktywuje się gdy temperatura jest za wysoka, lub za niska w porównaniu do ustawionej przez użytkownika. Alarm akustyczny można wyciszyć za pomocą przełącznika
 • Jednostka chłodząca: montowana na dole konstrukcji, z jednostką skraplającą uzupełnioną przez hermetyczne sprężarki i skraplacz z żebrowaniem, chłodzone powietrzem przez wentylator. W tylnej części komory magazynowej zamontowany jest parownik z miedzianymi rurami ze stali nierdzewnej, co zabezpiecza przed przebiciem pokrywy, pod którą umieszczony jest wentylator. Wszystkie zamontowane komponenty są klasy przemysłowej, aby zapewnić maksymalną niezawodność
 • Odmrażanie: ręczne, z otworem do którego można podłączyć rurę odprowadzającą rozmrożoną wodę
 • Chłodziwo: bez CFC oraz bez HCFC 
 • Chłodzenie: obieg powietrza przez wentylator zapewnienia maksymalną równomierność temperatury i stabilności komory
Dane techniczne LCDF 120/120 PRO LCDF 220/220 PRO LCDF 320/320 PRO LCDF 390/390 PRO
Pojemność netto 120 l 220 l 320 l 390 l
Wymiary długość: 73 cm, głębokość: 73 cm, wysokość 87 cm
PRO: długość: 99 cm, głębokość: 73 cm, wysokość 87 cm
długość: 106 cm, głębokość: 73 cm, wysokość 87 cm
PRO
długość: 132 cm, głębokość: 73 cm, wysokość 87 cm
długość: 131 cm, głębokość: 73 cm, wysokość 87 cm
PRO
długość: 157 cm, głębokość: 73 cm, wysokość 87 cm
długość: 151 cm, głębokość: 73 cm, wysokość 87 cm
PROdługość: 177 cm, głębokość: 73 cm, wysokość 87 cm
Waga netto 60/ 70 kg 80/ 90 kg 100/110 kg 110/ 120 kg
Przedział temperaturowy bezstopniowa regulacja pomiędzy -20°C a -45°C 
Napięcie (V/ph/Hz)  220-230/1/50 
Model Pojemność
LCDF 120/120 PRO 120 l
LCDF 220/220 PRO 220 l
LCDF 320/320 PRO 320 l
LCDF 390/390 PRO 390 l

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.