PL EN

Zamrażarka BioMidi

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Temperatura od -40 ° C do + 20 ° C
  • Pojemność 425 litrów lub 625 litrów
  • Dźwiękowe oraz wizualne wskaźniki temperatur
  • Alarm niskiej/wysokiej temperatury 
  • Alarm drzwi
  • Styk beznapięciowy
  • Samodomykacz drzwi
  • Wymuszony obieg powietrza
  • Wewnętrzny oraz zewnętrzny ATEX

Seria BioMidi wyróżnia się funkcjonalną i pomysłową konstrukcją, zapewniającą ergonomiczny dostęp do przestrzeni magazynowej. 

W naszej ofercie dostępne są szafy o pojemnościach 425 litrów lub 625 litrów, o zakresie temperatur od -40 °C do + 20 °C

Alarm temperatury, elastyczny układ wnętrza oraz funkcja automatycznego ponownego odparowania wody z rozmrażania i wnętrza gwarantują bezpieczne i wydajne użytkowanie. 

Dzięki systemowi energooszczędności zamrażarka zużywa mniej energii i jest przyjazna dla środowiska oraz zgodna jest ze standarami GMP i GLP. Dodatkowym atutem jest znajdujący się wewnątrz szafy parownik z użebrowaniem oraz wymuszony rozdział powietrza zapewniający jej sprawne użytkowanie.

Dane techniczne:

Dane techniczne RF425 RF625 EF625
Pojemność 425 l 625 l 425 l
Temperatura -25°C/-5°C -25°C/-5°C -40°C/-5°C
Wymiar 600 x 731 x 1979/2000 815 x 731 x 1979/2000 622 x 731 x 1979/2000
Waga 112 kg 152 kg 112 kg
Materiał wewnętrzny Aluminium / stal nierdzewna lub stal nierdzewna Aluminium / stal nierdzewna lub stal nierdzewna Aluminium / stal nierdzewna lub stal nierdzewna i drzwi wewnętrzne z PMMA
Materiał zewnętrzny Lakierowana na biało stal lub aluminium / stal nierdzewna lub stal nierdzewna Lakierowana na biało stal lub aluminium / stal nierdzewna lub stal nierdzewna Lakierowana na biało stal lub aluminium / stal nierdzewna lub stal nierdzewna
Zużycie energii R290 3,61 4,03 8,93
Zużycie energi R404A 4,45 4,52 9,4
Alarm Alarm akustyczny i wizualny,
alarm wysokiej / niskiej
Temperatury, Alarm drzwi
Alarm akustyczny i wizualny,
alarm wysokiej / niskiej
Temperatury, Alarm drzwi
Alarm akustyczny i wizualny,
alarm wysokiej / niskiej
Temperatury, Alarm drzwi
System powietrzny Wentylowany system dystrybucji powietrza BioLine Wentylowany system dystrybucji powietrza BioLine Wentylowany system dystrybucji powietrza BioLineModel Pojemność Wymiary
RF425 425 l 600 x 731 x 1979/2000 mm
RF625 625 l 815 x 731 x 1979/2000 mm
EF425 425 l 622 x 731 x 1979/2000 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.