PL EN

Liebherr LGPv

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zakres temperatur od -9°C do -35°C
  • Sterowanie elektroniczne za pomocą wyświetlacza
  • Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury
  • Automatyczny alarm braku zasilania
  • Maksymalne obciążenie półki 60 kg
  • Wbudowany zamek
  • Mechanicznie zamykane drzwi
  • Czynnik chłodniczy R 290
  • Ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
  • Interfejs RS 485

Zamrażarka laboratoryjna Liebherr to gwarancja zachowania stabilnej temperatury, wysokiej wydajności energetycznej oraz ergonomicznego wyglądu

Wyposażona w szereg funkcji gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania: optyczne oraz dźwiękowe sygnały ostrzegawcze, automatycznie zamykane drzwi, a w czasie wystąpienia awarii alarm utrzymujący się nawet do 72 godzin. 

Posiada zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury a także elektroniczny wyświetlacz ułatwiający sprawne użytkowanie zamrażarki. Aby ułatwić pracę zastosowano dynamiczny układ chłodzenia oraz metodę automatycznego oszraniania wnętrza. 

Mobilność zapewniają samostawne rolki z przodu dodatkowo wyposażone w hamulec a także samostawne rolki z tyłu.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne LGPv 8420 LGPv 6520 LGPv 6527 Lgv5010
Zużycie energii w ciągu 365 dni 1739 kWh 1367 kWh 2019 kWh 1245 kWh
Drzwi Pełne Pełne Pełne Pełne
Napięcie 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V
Pojemność całkowita brutto 856 l 597 l 596 l 478 l
Wymiary szer x gł x dł 790x980x2160 mm 700x830x2160 mm 700/830/2160 mm 747x750x1844 mm
Zakres temperatury -9°C -35°C -10°C -35°C -9°C do -35°C -9°C do -35°C
Rodzaj sterowania

elektroniczne

elektroniczne

Sterowanie elektroniczne

Sterowanie elektroniczne
Liczba regulowanych półek 4 4 4 5
Uchwyt listwa listwa listwa Ergonomiczny uchwyt drążkowy
Drzwi samoczynnie zamykane TAK TAK TAK TAK
Klasa klimatyczna 5 5 5 7

Model Zużycie energii Pojemność Temperatura [oC]
LGPv 8420 1739 kWh 856 l -9°C -35°C
LGPv 6520 1367 kWh 597 l -10°C do -35°C
LGPv 6527 2019 kWh 596 l -9°C do -35°C
LGv 5010 1245 kWh 478 l -9°C do -35°C

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.