PL EN

Butelki

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Bezpieczne przechowywanie pokarmu
  • Sterylne
  • Standardowa średnica
  • Odporne na chłodzenie i mrożenie
  • Wykonane z polipropylenu lub szkła borokrzemowego
  • Bez materiałów szkodliwych BPA, DEHP
  • Idealne dla wcześniaków i noworodków
  • Jednorazowe lub wielorazowe
  • Dostępne w różnych pojemnościach 
  • Pakowane zbiorczo lub w pojedynczy woreczek

Firma sterifeed ma już 20-letnie doświadczenie w dostarczaniu butelek do przechowywania pokarmu dla noworodków. Rozwój firmy Sterifeed opiera się na użyciu innowacyjnych technologii i najnowocześniejszych materiałów do swoich produktów. Polipropylen jest produkowany bez żadnych niebezpiecznych emisji, może być wykorzystany wtórnie do przeróbki, spalony lub składowany bez żadnych konsekwencji dla środowiska. W wyniku spalania PP uwalniana jest para wodna jak i dwutlenek węgla, który jest wykorzystywany w procesie fotosyntezy.

Wszystkie butelki Sterifeed posiadają specjalnie dopasowaną szyjkę, dzięki czemu zwiększona jest szczelność pomiędzy butelką, a zakrętką. Zwiększona szczelność chroni pasteryzowane mleko przed dostaniem się zanieczyszczeń. Butelki wykonane są z przezroczystego i sztywnego materiału. Idealnie nadają się do pasteryzacji, zamrażania i autoklawowania. Nowością są wprowadzone do oferty butelki ze szkła borokrzemowego o pojemności 120 ml i 240 ml.

Model Pojemność Inne Opcje
Nazwa ml Przydatność Pakowane
14100 50 Jednorazowa Każda w oddzielny woreczek
14103 100 Jednorazowa Każda w oddzielny woreczek
14101 130 Jednorazowa Każda w oddzielny woreczek
14102 250 Jednorazowa Każda w oddzielny woreczek
14189 130 Wielorazowa Każda w oddzielny woreczek
14190 250 Wielorazowa Każda w oddzielny woreczek
14000 50 Jednorazowa Zbiorczo
14003 100 Jednorazowa Zbiorczo
14001 130 Jednorazowa Zbiorczo
14002 250 Jednorazowa Zbiorczo
14089 130 Wielorazowa Zbiorczo
14090 250 Wielorazowa Zbiorczo
15000 120 Wielorazowa W folię bąbelkową
15001 240 Wielorazowa W folię bąbelkową

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.