PL EN

Analizator składu mleka

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Łatwa aktualizacja oprogramowania
 • Możliwość zgrania danych na PC
 • Klawiatura, myszka, czytnik kodów kreskowych
 • Pomiar : tłuszczu, białka, węglowodanów, energii i suchej masy
 • Przyjazna środowisku analiza bez użycia chemikaliów 
 • Brak ruchomych części
 • Prosty w obsłudze
 • Wysoka precyzja i dokładność
 • Duża pojemność pamięci
 • Eksport danych USB, Ethernet, RS232, Karta pamięci
 • System operacyjny : Windows CE 5.0
 • Kopia zapasowa pamięci : trwała wewnętrzna pamięć flash
 • Metoda analityczna : spektroskopia w podczerwieni

Analizator mleka kobiecego firmy Miris to kompaktowe i solidne urządzenie z szerokim zakresem zastosowania. Składniki mleka są analizowane podczas jednego badania, wynik pojawia się po 1 minucie na wyświetlaczu i może być łatwo przesłany do komputera, a następnie przetworzony, np. do arkuszy kalkulacyjnych. Umożliwia to użytkownikowi podjęcie szybkiej i właściwej decyzji, opartej na wynikach. Możliwość bezpośredniej analizy mleka pozwala na zoptymalizowane odżywiania najmniejszych pacjentów. 
Analizator bada zawartość : Tłuszczu, białka, laktozy, masy odtłuszczonej i suchej [g/100ml]

Wiarygodne wyniki w 60 sekund : Analizator podaje wartość odżywczą w zaledwie 60 sekund, wyniki prezentowane są na ekranie i mogą być przesłane do komputera lub urządzenia USB

Mała objętość próbki : W celu przeprowadzenia analizy wystarczy 1-3 ml próbka, analizy dokonuje się bez użycia środków chemicznych
Precyzja pomiarów z dokładnością do <0,1 : Technologia pomiarów IR pozwala na uzyskaniu wysokiej dokładności przy jednoczesnym zminimalizowaniu objętości próbki.

Opcjonalnie analizator mleka kobiecego lub mleka krowiego.

Model Wymiary Waga Bateria Pobieranie próbek Pamięć danych Zasilanie
Analizator mleka HMA 31 x 26 x 9 [Dł x Sz x W] cm 3 kg Li-on, utrzymywanie danych do 10 lat W temp. 20°C do 40°C 4000 pomiarów 230 V, 50 Hz

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.