PL EN
Wróć

Szafy na chemikalia MR

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Odporność ogniowa
 • System przedziałowy
 • Panel izolacji termicznej pomiędzy ścianami
 • Biała farba epoksydowa RAL 9010
 • Statyczne połączenie z gruntem
 • Otwory wentylacyjne z otworem wylotowym
 • Termo-rozprężające się uszczelki
 • Termo-bezpiecznik ognioochronny
 • Samozamykające się drzwi z zamkiem bębenkowym
 • System zamykania klucz
 • Obsługa przeszklonych drzwi z systemem blokowania zamków
 • Etykiety ostrzegawcze

Szafa na chemikalia Ecosafe MR została zaprojektowana do przechowywania niebezpiecznych produktów.

Komorę palną testowano i zatwierdzono zgodnie z normami EN 14410-1 oraz FM 6050.

Urządzenie umożliwia segregację produktów zgodnie z ich właściwościami. Wyróżniono 4 przedziały: przedział łatwopalny, kwasy, bazowy oraz toksyczny. Dzięki temu każda komora jest indywidualnie zaprojektowana w oparciu o swoje przeznaczenie.

Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością ogniową dzięki czemu możliwe jest przechowywanie produktów zapalnych.

Przedziały korozyjne zbudowane zostały z komórkowego PCV, co gwarantuje wysoką odporność na korozję chemiczną.

W przedziałach łatwopalnych zastosowano konstrukcję z podwójną ścianą oraz obudowę zewnętrzną z blachy stalowej aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania szafy.

Na obudowie zostały umieszczone etykiety ostrzegawcze „Łatwopalne” oraz „Brak otwartego ognia” które zgodne są z ISO 3864, 92/58 / CEE , Dyrektywą europejską, EN 14470-1 oraz NF X08.003.

Na wypadek pożaru zaprojektowano niezawodny termo-bezpiecznik, który automatycznie odłącza system wentylacyjny.

Istnieje również opcja dodatkowej półki, perforowanej płyty wierzchniej lub dodatkowego koryta.

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne MR9 MR9B MR6 MR6B
Zapalny
przedział
Ogniootrwały
105 min 105 min 60 min 60 min
Wymiary zewnętrzne 1950x1270x615mm 1950x1270x615mm 1950x1270x615mm 1950x1270x615mm
Waga 400 kg 400 kg 390 kg 390 kg
Materiał Komórkowy PCV Melamina Komórkowy PCV Melamina
Cechy przedziałów Łatwopalny Kwasy Baza Toksyczny
Wymiary wewnętrzne 1620x490x410mm 870x467x540mm 420x467x540mm 420x467x540mm
Pojemność 105 l 55 l 25 l 25 l
Miska olejowa/półki 4 3 1 1

 

Model Wymiary Materiał wnętrza
MR 9 1950x1270x615mm Komórkowy PCV
MR 9B 1950x1270x615mm Melamina
MR 6 1950x1270x615mm Komórkowy PCV
MR 6B 1950x1270x615mm Melamina

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.