PL EN
Wróć

Szafa na chemikalia AF

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

 • Zdolność adsorpcji
 • Duże etykiety ostrzegawcze umieszczone na obudowie
 • Łatwy widok przechowywanych produktów
 • System wentylacyjny z kontrolą oświetlenia
 • Specjalizowany wysokowydajny filtr z węglem aktywnym
 • Łatwa wymiana aktywnego filtra węglowego
 • Licznik godzin wyświetlający całkowity czas użytkowania
 • Proste lub podwójne drzwi
 • Duże przeszklone drzwi z ramami
 • Biała farba poliestrowa (RAL 9010)
 • Perforowane półki regulowane na wysokość
 • Kratki wentylacyjne
 • Szuflada / miska szufladowa z szufladą pochłaniającą

 

Szafa na chemikalia Ecosafe serii AF posiada zdolność adsorpcji zgodnie z normą NF X -211.

Urządzenie wyposażone jest w elektryczny system wentylacyjny wraz z kontrolą oświetlenia zaprojektowany zgodnie ze specyfikacjami CE zapewniającymi swobodny przepływ powietrza wewnątrz komory.

Dzięki zastosowanym technologiom witryna usuwa niebezpieczne opary z wnętrza szafy.

Szafa posiada przeszklenia umieszczone we drzwiach dzięki czemu widok przechowywanych produktów jest łatwy.

Wewnątrz szafy zastosowano perforowane półki co w przypadku rozładowania umożliwia przepływ płynów.

Dużym atutem witryny jest zastosowanie niezawodnego filtra z węglem aktywnym, a jego wymiana jest łatwa i prosta.

Aby ułatwić użytkowanie w szafie znajduje się stale wyświetlany licznik godzin monitorujący całkowity czas użytkowania witryny. Po upłynięciu 60 godzin sygnał dźwiękowy zaalarmuje konieczność kontrolowania nasycenia filtra z węglem aktywowanym.

Szafę można wyposażyć w dodatkowe opcje usprawniające pracę urządzenia:

 • Dodatkowa półka
 • Port kontrolny z przodu szafki
 • Pompa ręczna
 • Kontrola wydajności aktywnych filtrów węglowych

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne AF1C AF2C AF22C AF42C AF43C AF44C
Wymiar
Zewnętrzny
1900x800x545mm 1900x800x545mm 1900x800x545mm 1950x1600x545mm 1950x1600x545mm 1950x1600x545mm
Wymiar
Wewnętrzny
1500x760x500mm 1660x780x500mm 1660x380x500 1660x780x500mm 1660x790x500mm 1660x380x500mm
Maksymalne
Załadowanie
Półek
60 kg 60 kg 40 kg 60 kg 60+40 kg 40 kg
Waga 115 kg 140 kg 150 kg 280 kg 290 kg 300 kg
Filtr węgla
aktywnego dla
Oparów
Organicznych
ORG300 ORG300 ORG300 ORG300 ORG300 ORG300
Filtr węgla
aktywnego dla
oparów
Organicznych oraz
żrących
CORG301 CORG301 CORG301 CORG301 CORG301 CORG301
Filtr węgla
aktywnego dla
Formaldehydu
FOR300 FOR301 FOR302 FOR303 FOR304 FOR305

Model Waga Wymiary
AF1C 115 kg 1900x800x545mm
AF2C 140 kg 1900x800x545mm
AF22C 150 kg 1900x800x545mm
AF42C 280 kg 1950x1600x545mm
AF43C 290 kg 1950x1600x545mm
AF44C 300 kg 1950x1600x545mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.