PL EN
Wróć

Szafa na chemikalia AZ

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • zgodność z R.5132-66 i R.5132-68 Publicznego Kodeksu Zdrowia
 • spełnia zalecenia I.N.R.S.
 • standaryzowane etykiety ostrzegawcze zgodne z NF X08.003, ISO 3864, ISO 7010 oraz dyrektywą europejską 92/58/EWG
Szafy na chemikalia AZ pozwalają na bezpieczne przechowywanie produktów łatwopalnych, kwasów, zasad lub substancji toksycznych. Dostępne są różne kolory drzwi, w zależności od preferencji oraz substancji do przechowywania. Dostarczane są z 4 etykietami ostrzegawczymi: "żrący" x 2, "toksyczny", "łatwopalne". Posiadają 3-punktowy system ryglowania dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo pasywne:
 • jednoczęściowa konstrukcja stalowa
 • farba epoksydowa
 • korpus szary RAL 7035; drzwi żółte RAL 1023 / drzwi czerwone RAL 3000 / drzwi niebieskie RAL 5010 / drzwi zielone RAL 6011
 • półki / wanny wychwytowe o wysokości 50 mm, z regulacją wysokości w odstępach co 15 mm
 • nośność na poziom - równomiernie rozłożona 80 kg
 • standaryzowane etykiety
Bezpieczeństwo aktywne:
 • górne i dolne otwory wentylacyjne w drzwiach
 • drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 110 stopni
 • 3-punktowy zamek na klucz

Dane techniczne:
Model Opis Wymiary [mm] Pojemność [l] Ilość półek Waga [kg]
kolor żółty kolor czerwony kolor niebieski kolor zielony
AZ50 AZ50R AZ50B AZ50V szafa jednodrzwiowa zew: 1000 x 500 x 500
wew: 890 x 498 x 453
80 2 26
AZ110 AZ110R AZ110B AZ110V szafa dwudrzwiowa zew: 1000 x 930 x 500
wew: 890 x 925 x 453
155 2 43
AZ150 AZ150R AZ150B AZ150V wysoka szafa jednodrzwiowa zew: 1950 x 500 x 500
wew: 1840 x 498 x 453
150 4 55
AZ300 AZ300R AZ300B AZ300V wysoka szafa dwudrzwiowa zew: 1950 x 930 x 500
wew: 1840 x 925 x 453
300 4 90
Model Pojemność Wymiary
AZ50 80 [l] 1000 x 500 x 500 [mm]
AZ50R 80 [l] 1000 x 500 x 500 [mm]
AZ50B 80 [l] 1000 x 500 x 500 [mm]
AZ50V 80 [l] 1000 x 500 x 500 [mm]
AZ110 155 [l] 1000 x 930 x 500 [mm]
AZ110R 155 [l] 1000 x 930 x 500 [mm]
AZ110B 155 [l] 1000 x 930 x 500 [mm]
AZ110V 155 [l] 1000 x 930 x 500 [mm]
AZ150 150 [l] 1950 x 500 x 500 [mm]
AZ150R 150 [l] 1950 x 500 x 500 [mm]
AZ150B 150 [l] 1950 x 500 x 500 [mm]
AZ150V 150 [l] 1950 x 500 x 500 [mm]
AZ300 300 [l] 1950 x 930 x 500 [mm]
AZ300R 300 [l] 1950 x 930 x 500 [mm]
AZ300B 300 [l] 1950 x 930 x 500 [mm]
AZ300V 300 [l] 1950 x 930 x 500 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.