PL EN
Wróć

Szafa na chemikalia AL

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Stalowe półki zabezpieczające o regulowanej wysokości
  • Koryta ze stali nierdzewnej
  • Drzwi z kluczem i zintegrowanym uchwytem
  • Powierzchnia pokryta szarą farbą epoksydową RAL 7035
  • Zabudowa ze stali 8/10
  • Zgodne z normami ISO 3864, NF X08.003 oraz dyrektywą europejską 92/58 / CEE
  • Możliwość dodatkowego wyposażenia szafy

Szafa na chemikalia AL została starannie zaprojektowana do przechowywania niebezpiecznych produktów.

Na powierzchni umieszczone są duże etykiety ostrzegawcze zgodne z ISO 3864, NF X08.003 oraz dyrektywą europejską 92/58 / CEE.

Urządzenie te stanowi niedrogie rozwiązanie dla przechowywania niebezpiecznych produktów.

Szafa wyposażona jest w regulowane półki zabezpieczające o maksymalnym obciążeniu 45 kg.

Szafę można wyposażyć w dodatkowe opcje usprawniające pracę urządzenia:

Dodatkowa półka ze stali nierdzewnej

Półka zabezpieczająca z PCV

Perforowana płyta wierzchnia do zabezpieczania zszywek / studzienki.

Mata absorpcyjna przemysłowa

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne AL55 AL115 AL155 AL305 AL305J
Wymiary
Wewnętrzne
930x480x390m 930x900x390mm 1730x480x390mm 1730x900x390mm 1730x900x390mm
Wymiary
Zewnętrzne
1000x500x420mm 1000x920x420mm 1800x500x420mm 1800x920x420mm 1800x920x420mm
Pojemność 70 l 135 l 130 l 240 l 240 l
Masa 26 kg 40 kg 41 kg 60 kg 60 kg
Maksymalne
Załadowanie
Półki
30 kg 60 kg 30 kg 60kg 60 kg
Liczba półek 2 2 4 4 4

Model Pojemność Wymiary
AL55 70 l 1000x500x420mm
AL115 135 l 1000x920x420mm
AL155 130 l 1800x500x420mm
AL305 240 l 1800x920x420mm
AL305J 240 l 1800x920x420mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.