PL EN

Miernik aktywności wody AQUALAB3

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Szybki pomiar - nawet 1 min
  • Precyzyjny pomiar
  • Możliwość rozbudowy
  • Możliwość podłączenia innych urządzeń
AQUALAB3 aparat do pomiaru aktywności wody

System z urządzeniem Nexus, iPadem, zestawem startowym do czyszczenia, naczynkami i wzorcami.

Urządzenie AQUALAB3 potrzebuje tylko 1 minuty w celu odczytania pojedynczej próbki. Zapewnia ono 10-krotnie większą dokładność niż średnia wilgotność. Precyzyjne, wiarygodne odczyty umożliwiają dokładniejsze specyfikacje wilgotności.

Urządzenia można układać na stosy na niewielkich wymiarach co pozwala zaoszczędzić na miejscu. W zestawie znajduje się również intuicyjny iPad, który pozwala na zarządzanie AQUALAB3.

Zalety:

  • szybkość – odczyt wody w ciągu 1 minuty
  • łatwy w użyciu – precyzyjne pomiary przy minimalnym szkoleniu
  • możliwość rozbudowy – połącz i zarządzaj wieloma urządzeniami AQUALAB3 przy pomocy jednego iPada
  • powtarzalność – certyfikowane standardy powtarzalności dla użytkowników i lokalizacji
  • wiele rodzajów odczytu – jednoczesne odczyty zawartości wilgoci
  • opcjonalny program wymiany bloków – obejmują roczną ponowną kalibrację, przedłużoną gwarancję i plan serwisowy

DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE

AKTYWNOŚĆ WODY

ZAKRES aw

0,030 – 1,000

ROZDZIELCZOŚĆ aw

0,0001

DOKŁADNOŚĆ aw

±0,005 aw (punkt rosy)

±0,015 aw (pojemność)

POWTARZALNOŚĆ aw

0,002 aw (punkt rosy)

0,010 aw (pojemność)

WILGOTNOŚĆ

DOKŁADNOŚĆ

0,1% - 0,5% W STOSUNKU DO WILGOTNOŚCI REFERENCYJNEJ

POWTARZALNOŚĆ

0,02%

TEMPERATURA

ROZDZIELCZOŚĆ

0,1°C

DOKŁADNOŚĆ

±0,1°C

CZAS POMIARU

MINIMALNY

60 SEK (TRYB ONE-MINUTE WATER ACTIVITY)

MAKSYMALNY

200 SEK (SZACUNKOWO)

POJEMNOŚĆ KUBKA NA PRÓBKI

ZALECANY

7,5 ml – CZĘŚCIOWO PEŁNY

PEŁNY

15 ml

WYMIARY ETUI

DŁUGOŚĆ

23,4 cm

SZEROKOŚĆ

23,4 cm

WYSOKOŚĆ

12,1 cm

TEMPERATURA PRACY

MINIMALNA

15°C

MAKSYMALNA

35°C

ŚRODOWISKO PRACY

OD 0 DO 90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ (BEZ KONDENSACJI)

ZASILANIE

110 – 240 VAC

CERTYFIKATY

ISO 9001:2015

EM ISO/IEC 17050:2010 (ZNAK CE)

WAGA

5 kg

KOMUNIKACJA

USB-A I USB-B
Model Parametr Opis Waga
AQUALAB3 aktywność wodna, temperatura Punkt rosy z  chłodzonym lustrem 5 kg

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.