PL EN

Rejestrator testo Saveris 2 H1 / H2

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • łatwy w montażu i eksploatacji system rejestratorów danych WLAN

 • podgląd i analiza danych w dowolnym czasie i miejscu – poprzez smartfon, tablet, komputer z połączeniem do Internatu

TESTO SAVERIS 2-H1 – REJESTRATOR DANYCH WLAN Z WYŚWIETLACZEM I WBUDOWANYM CZUJNIKIEM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

 • możliwość automatycznego monitorowania wilgotności i temperatury rejestratorem z wbudowanym czujnikiem

 • łatwy w montażu i eksploatacji system rejestratorów danych WLAN

 • podgląd i analiza danych w dowolnym czasie i miejscu – poprzez smartfon, tablet, komputer z połączeniem do Internatu

Testo Saveris 2-H1 to urządzenie do bezprzewodowej rejestracji danych WLAN, umożliwia monitorowanie poziomu wilgotności i temperatury w lodówkach, chłodniach, magazynach czy też halach produkcyjnych. Dane mierzone są przy pomocy wbudowanego czujnika. Następnie są zapisywane, również długookresowo, w samym rejestratorze i przesyłane przez sieć WLAN użytkownika do Chmury Testo. Umożliwia to dostęp do danych w dowolnym czasie i miejscu.

Zakres dostawy:

 • testo Saveris 2-H1 - rejestrator danych WLAN z wyświetlaczem, wbudowany czujnik temperatury i wilgotności

 • kabel USB

 • uchwyt ścienny

 • baterie

 • certyfikat kalibracji fabrycznej


TESTO SAVERIS 2-H2 – REJESTRATOR DANYCH WLAN Z WYŚWIETLACZEM I MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA SONDY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

 • możliwość automatycznego monitorowania wilgotności i temperatury rejestratora z przyłączanym (opcjonalnym) czujnikiem

 • łatwy w montażu i eksploatacji system rejestratorów danych WLAN

 • wywołanie i analiza danych w dowolnym czasie i miejscu – poprzez smartfon, tablet, komputer z połączeniem do Internatu


Urządzenie Saveris 2-H2 jest bezprzewodowym rejestratorem danych WLAN, które pozwala na monitorowanie wilgotności i temperatury w chłodniach, magazynach lub halach produkcyjnych. Dane zbierane są przy pomocy przyłączanego czujnika, następnie są zapisywane, również długookresowo, w rejestratorze, a później wysyłane przez sieć WLAN użytkownika bezpośrednio do Chmury Testo. Umożliwia to dostęp do danych w dowolnym czasie i miejscu.

Zakres dostawy:

 • testo Saveris 2-H2 - rejestrator danych WLAN z wyświetlaczem, możliwość podłączenia sondy temperatury i wilgotności

 • kabel USB

 • uchwyt ścienny

 • baterie

 • certyfikat kalibracji fabrycznej


Monitorowanie temperatury z testo Saveris 2

System do monitorowania temperatur składa się z:

 • co najmniej jednego rejestratora danych WLAN

 • dostępu do Chmury Testo.

Chmura testo Saveris 2 posiada dwie możliwe licencje: Basic (bezpłatna) oraz Advanced.

Chmura jest centralną częścią składową pracy systemu rejestratorów WLAN testo Saveris 2. Składowanie danych w chmurze pozwala na analizę danych w dowolnym miejscu i czasie wykorzystując standardową przeglądarkę internetową w smartfonie, tablecie czy też komputerze. W celu uzyskania dostępu do Chmury trzeb zarejestrować się na stronie www.saveris.net.DANE TECHNICZNE

MODEL

TESTO SAVERIS 2-H1

TESTO SAVERIS 2-H2

NR KATALOGOWY

0572 2034

0572 2035

POMIAR TEMPERATURY - NTC

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD -30 DO +50

--

DOKŁADNOŚĆ [°C]

± 0,5

--

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

0,1

--

WILGOTNOŚĆ – CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY

ZAKRES POMIAROWY [%RH]

OD 0 DO 100

--

DOKŁADNOŚĆ [%RH]

± 2

--

ROZDZIELCZOŚĆ [%RH]

0,1

--

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

WAGA [kg]

250

240

WYMIARY [mm]

115 x 82 x 31

95 x 75 x 30,5

TEMPERATURA PRACY [°C]

OD -30 DO +50

KLASA ZABEZPIECZENIA

IP30

IP54

SZYBKOŚĆ POMIARU

ZALEŻY OD LICENCJI W CHMURZE: BASIC 15 min, 24h / ADVANCED 1 min, 24h

CZUJNIK OTWARTYCH DRZWI

NIE

SZYBKOŚĆ KOMUNIKACJI

ZALEŻY OD LICENCJI W CHMURZE: BASIC 15 min, 24h / ADVANCED 1 min, 24h

ŁĄCZNOŚĆ WLAN

TRANSMISJA SYGNAŁU: BEZPRZEWODOWA,

PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI: 2,4 GHz

MOŻLIWE METODY SZYFROWANIA: BEZ SZYFROWANIA, WEP, WPA, WPA2, WPA2 ENTERPRISE

ZASILANIE

4 x AA AIMn

PAMIĘĆ

10 000 WARTOŚCI POMIAROWYCH NA KANAŁ

ŻYWOTNOŚĆ BATERII [msc]

12

TEMPERATURA SKŁADOWANIA [°C]

OD -40 DO +70Model Opis
testo Saveris 2-H1 wbudowany czujnik temperatury i wilgotności
testo Saveris 2-H2 możliwość podłączenia czujnika temperatury i wilgotności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.