PL EN

Rejestrator testo 160 TH

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Idealnie komponuje się z tłem otoczenia
  • Przechowywanie danych w Testo Cloud
    Alarmowanie o przekroczonych granicach pomiarowych przez e-mail lub SMS (licencja Advanced)
  • Łatwy w instalacji i w obsłudze
testo 160 TH - rejestrator WLAN ze zintegrowanymi sensorami temperatury i wilgotności


Rejestrator testo 160 TH to proste w obsłudze urządzenie ze zintegrowanymi sensorami wykorzystywane do monitoringu temperatury i wilgotności.
Zapisane odczyty pomiarowe są wysyłane poprzez sieć WLAN bezpośrednio do Chmury Testo. Jeżeli wartości graniczne zostają przekroczone użytkownik zostanie o tym powiadomiony za  pomocą wiadomości email lub SMS (opcja). Dostęp do odczytów pomiarowych jest dostępny w każdej chwili i czasie za pomocą smartphona, tabletu lub komputera.

Mały rozmiar rejestratora testo 160 TH (64 x 76 x 22 mm) i jego prosty design umożliwiają pozostawienie go w gablocie i adaptacje do wystawy. Dzięki dedykowanym nakładkom deco-cover  urządzenie może wmieszać się w otoczenie i pozostać  niewidocznym.

Chmura Testo to niezbędny element do użytkowania rejestratora testo 160 TH. Rejestrator magazynuje i  zapisuje pomiary w Chmurze Testo  za pośrednictwem sieci WLAN. Użytkownik może również konfigurować rejestrator, ustawiać limity alarmowe i dokonywać  analiz zapisanych odczytów pomiarowych.

W zależności od wymaganych funkcji, możesz wybrać między licencją bezpłatną (Basic) a rozszerzoną (Advanced) do korzystania z Chmury Testo. W przypadku funkcji Advanced możliwe stworzyć konta dla 10 użytkowników, którzy będą otrzymywali powiadomienie SMS informujące o przekroczonych wartościach granicznych.  

Dane techniczne testo 160 TH

Zakres pomiarowy wilgotności

0 do 100 %RH (non-condensing)

Dokładność

±2,0 %RH przy +25,0 °C i 20 do 80 %RH

±3,0 %RH przy +25,0 °C i < 20%RH i > 80 %RH

±1,0 %RH

±1,0 %RH / na rok

Zakres pomiarowy temperatury

-10 do +50 °C

Dokładność

±0,5 °C

Żywotność baterii

1,5 roku

Szybkość pomiaru

Zależny od licencji w chmurze; Basic: 15 min . 24 h / Advanced: 1 min . 24 h

Zasilanie

baterie 4 x AAA 1.5 V, altenatywnie zasilacz sieciowy


Model Temperatura [oC]
testo 160 TH -10 do +50 °C

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.