PL EN

Sondy radiowe oraz ethernetowe

 • Sonda radiowa testo Saveris H2 D

  Sonda radiowa testo Saveris H2 D

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 do +50 °C

  sprawdź
 • Sonda radiowa testo Saveris T1 D

  Sonda radiowa testo Saveris T1 D

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -35 do +50 °C

  sprawdź
 • Sonda radiowa testo Saveris T1

  Sonda radiowa testo Saveris T1

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -35 do +50 °C

  sprawdź
 • Sonda radiowa testo Saveris H3 D

  Sonda radiowa testo Saveris H3 D

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 do +50 °C

  sprawdź
 • Sonda radiowa testo Saveris H3

  Sonda radiowa testo Saveris H3

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 do +50 °C

  sprawdź
 • Sonda radiowa testo Saveris T2 D

  Sonda radiowa testo Saveris T2 D

  Producent:

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -35 do +50 °C

  sprawdź
 • Sonda radiowa testo Saveris T3

  Sonda radiowa testo Saveris T3

  Producent:

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -200 do +1760 °C

  sprawdź
 • Sonda radiowa testo Saveris T3 D

  Sonda radiowa testo Saveris T3 D

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -200 do +1760 °C

  sprawdź
 • Sonda radiowa testo Saveris Pt

  Sonda radiowa testo Saveris Pt

  Producent:

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -200 do +600 °C

  sprawdź
 • Sonda radiowa testo Saveris U1

  Sonda radiowa testo Saveris U1

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: +5 do +45 °C

  sprawdź
 • Sonda radiowa testo Saveris H4 D

  Sonda radiowa testo Saveris H4 D

  Producent: testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 do +70 °C

  sprawdź
 • Sonda Ethernet testo Saveris T1 E

  Sonda Ethernet testo Saveris T1 E

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -50 to +150 °C

  sprawdź
 • Sonda Ethernet testo Saveris H2 E

  Sonda Ethernet testo Saveris H2 E

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 do +70 °C

  sprawdź
 • Sonda Ethernet testo Saveris T4 E

  Sonda Ethernet testo Saveris T4 E

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -200 do +1760 °C

  sprawdź
 • Przetwornik do krytycznych zastosowań testo 6681

  Przetwornik do krytycznych zastosowań testo 6681

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Parametr: Pomiar wilgotności w warunkach przemysłowych

  sprawdź
 • Sonda Ethernet testo Saveris H4 E

  Sonda Ethernet testo Saveris H4 E

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 do +70 °C

  sprawdź
 • Sonda Ethernet testo Saveris Pt E

  Sonda Ethernet testo Saveris Pt E

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -200 do +600 ° C)

  sprawdź
 • Sonda Ethernet testo Saveris H1 E

  Sonda Ethernet testo Saveris H1 E

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 do +70 °C

  sprawdź
 • Przetwornik do krytycznych zastosowań testo 6651

  Przetwornik do krytycznych zastosowań testo 6651

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Parametr: Do krytycznych zastosowań klimatycznych

  sprawdź

Sondy radiowe oraz ethernetowe wykorzystywane są do wykonywania pomiarów środowiskowych w laboratoriach, zakładach produkcyjnych umożliwiają niemal natychmiastowy odczyt dzięki czemu urządzenia te są niezwykle funkcjonalne. Sondy umożliwiają odczyt temperatury a także wilgotności. Większość dostępnych urządzeń wyposażonych  jest w wyświetlacz LCD, który zapewnia przejrzysty odczyt. Sondy radiowe ora ethernetowe są bezprzewodowe dzięki czemu można je z powidzeniem stosować w terenie. W sprzedaży posiadamy sondy radiowe i ethernetowe umożliwiające odczyt temperaturowy typu K, T, J, S o różnej dokładności. Sondy zasilane są za pomocą baterii oraz zasilacza w zależności od modelu.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.