PL EN

Rejestratory temperatury

 • Rejestratory temperatury Termio

  Rejestratory temperatury Termio

  Producent: Termoprodukt

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -30°C do 70°C, -200°C do 1400°C, -50°C do 300°C

  Warunki pracy: -30°C do 70°C, -30°C do 70°C , -30°C do 40°C, -30°C do 40°C

  sprawdź
 • Rejestrator testo 174T

  Rejestrator testo 174T

  Producent:

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: od -30 do +70°C

  Opis: W zestawie rejestrator temperatury testo 174T, w tym uchwyt ścienny, baterie (2x litowe CR 2032) i fabryczny protokół kalibracj, W zestawie rejestrator temperatury testo 174T, 1-kanał wewn., interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, uchwyt ścienny, bateria litowa (2 x CR 2032), protokół kalibracyjny.

  sprawdź
 • Rejestrator testo 175-T1

  Rejestrator testo 175-T1

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Opis: Rejestrator temperatury, czujnik wewnętrzny, uchwyt ścienny, blokada, bateria

  sprawdź
 • Rejestrator testo 175 T2

  Rejestrator testo 175 T2

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Opis: Rejestrator testo 175 T2 z wewnętrzną sondą temperatury (NTC) i gniazdem czujnika zewnętrznego (dla sondy NTC), wraz z uchwytem ściennym, blokadą, bateriami i fabrycznym protokołem kalibracji

  sprawdź
 • System czujników Tenac LabLogger

  System czujników Tenac LabLogger

  Producent:

  Nr kat.:

  sprawdź
 • Rejestrator testo 175 T3

  Rejestrator testo 175 T3

  Producent: testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -50 DO +1000 °C - TYP K / OD -50 DO +400 °C - TYP T

  Zakres pracy [oC]: OD -20 DO +55

  sprawdź
 • Rejestrator testo Saveris 2 - T1 / T2 / T3

  Rejestrator testo Saveris 2 - T1 / T2 / T3

  Producent: testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: OD -30 DO +50°C, OD -50 DO +150°C, OD -195 DO +1350 °C - TYP K / OD -200 DO +400 °C - TYP T / OD -100 DO +750°C - TYP J

  sprawdź
 • Rejestrator testo seria 184 - T1 / T2 / T3 / T4

  Rejestrator testo seria 184 - T1 / T2 / T3 / T4

  Producent: testo

  Nr kat.:

  Opis: czas działania 90 dni, czas działania 150 dni, czas działania nieograniczony

  Inne: pomiar temperatury

  sprawdź

Rejestrator temperatury to miernik wielofunkcyjny, który umożliwia pomiar temperatury oraz jej zapis do pamięci wbudowanej. Jest to dokładny i szybki pomiar temperatury dzięki zastosowanym czujnikom pomiarowym. Sygnalizują one przekroczenie progów alarmowych oraz posiadają sondę pomiarową. Rejestratory temperatury i termometry laboratoryjne oprócz zastosowania w laboratoriach są używane także w lodówkach, chłodniach, transporcie, przemyśle spożywczym, rolnictwie, muzeach itp. Można ich używać do pomiaru wielu różnych substancji. Wśród urządzeń znajdują się także odpowiednie do pomiaru gęstości olejów mineralnych, moczu, mleka, mleka wapiennego, glikolu, stężenia soli, gęstości siary, do badania gruntu, wskaźnik do alkoholu, do nastawy i fermentacji win, do pomiaru roztworów wodnych i wiele więcej.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.