PL EN

Rejestrator testo Saveris 2 - T1 / T2 / T3

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • łatwy montaż i eksploatacja rejestratorów danych WLAN

 • prosty dostęp do danych w każdym miejscu i czasie – przez smartfon, tablet lub komputer

 • alarm naruszenia wartości granicznych przez e-mail lub SMS (opcjonalnie)

TESTO SAVERIS 2-T1 – REJESTRATOR DANYCH WLAN Z WYŚWIETLACZEM I WBUDOWANYM CZUJNIKIEM TEMPERATURY

 • wbudowany sensor – automatyczne monitorowanie wartości temperatury

 • łatwy montaż i eksploatacja rejestratorów danych WLAN

 • prosty dostęp do danych w każdym miejscu i czasie – przez smartfon, tablet lub komputer

 • alarm naruszenia wartości granicznych przez e-mail lub SMS (opcjonalnie)

Urządzenie Saveris 2 – T1 jest bezprzewodowym rejestratorem danych WLAN, który pozwala na monitorowanie temperatury. Wbudowany sensor zapewnia zapisywanie w rejestratorze wartości zmierzonych temperatur i przekazywani ich przez sieć WLAN bezpośrednio do Chmury Testo. Umożliwia to dostęp do danych z każdego miejsca oraz w każdym czasie.

TESTO SAVERIS 2-T2 – REJESTRATOR DANYCH WLAN Z WYŚWIETLACZEM I 2 GNIAZDAMI DO PODŁĄCZENIA SOND TEMPERATURY

 • automatyczne monitorowanie temperatury lub otwarcia / zamknięcia drzwi rejestratorem z przyłączanymi

 • łatwy montaż i eksploatacja rejestratorów danych WLAN

 • prosty dostęp do danych w każdym miejscu i czasie – przez smartfon, tablet lub komputer

 • alarm naruszenia wartości granicznych przez e-mail lub SMS (opcjonalnie)

Urządzenie Saveris 2 – T2 jest bezprzewodowym rejestratorem danych WLAN, który pozwala na monitorowanie temperatury oraz otwarcia / zamknięcia drzwi w lodówkach, chłodniach, magazynach itp. Wartości z czujników są zapisywane i przekazywane przez sieć WLAN użytkownika do Chmury Testo. Umożliwia to dostęp do danych z każdego miejsca oraz w każdym czasie.


TESTO SAVERIS 2-T3 – REJESTRATOR DANYCH WLAN Z WYŚWIETLACZEM I 2 GNIAZDAMI DO PODŁĄCZANIA CZUJNIKÓW TEMPERATURY

 • automatyczne monitorowania temperatury w szerokim zakresie: od -195 do +1350 °C możliwe dzięki przyłączanym czujnikom termoparowym (opcjonalnie)

 • łatwy montaż i eksploatacja rejestratorów danych WLAN

 • prosty dostęp do danych w każdym miejscu i czasie – przez smartfon, tablet lub komputer

 • alarm naruszenia wartości granicznych przez e-mail lub SMS (opcjonalnie)

Urządzenie Saveris 2 – T3 jest bezprzewodowym rejestratorem temperatury w lodówkach, magazynach, chłodniach itp. Wartości pomiarów mierzone są przy pomocy czujników i zapisywane są w rejestratorze, a następnie przekazywane przez sieć WLAN bezpośrednio do Chmury Testo. Umożliwia to dostęp do danych z każdego miejsca oraz w każdym czasie.


Monitorowanie temperatury z testo Saveris 2

System do monitorowania temperatur składa się z:

 • co najmniej jednego rejestratora danych WLAN, który jest zintegrowany z sondą temperatury NTC

 • dostępu do Chmury Testo.

Chmura testo Saveris 2 posiada dwie możliwe licencje: Basic (bezpłatna) oraz Advanced.

Chmura jest centralną częścią składową pracy systemu rejestratorów WLAN testo Saveris 2. Składowanie danych w chmurze pozwala na analizę danych w dowolnym miejscu i czasie wykorzystując standardową przeglądarkę internetową w smartfonie, tablecie czy też komputerze. W celu uzyskania dostępu do Chmury trzeb zarejestrować się na stronie www.saveris.net.

DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE

NR KATALOGOWY

0572 2031

0572 2032

0572 2033

MODEL

TESTO SAVERIS 2-T1

TESTO SAVERIS 2-T2

TESTO SAVERIS 2-T3

POMIAR TEMPERATURY – NTC

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD -30 DO +50

OD -50 DO +150

--

DOKŁADNOŚĆ [°C]

± 0,5

± 0,3

--

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

0,1

0,1

--

POMIAR TEMPERATURY – TYP K

ZAKRES POMIAROWY [°C]

--

--

OD -195 DO +1350

DOKŁADNOŚĆ [°C]

--

--

± (0,5 + 0,5% MIERZONEJ WARTOŚCI)

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

--

--

0,1

POMIAR TEMPERATURY – TYP T

ZAKRES POMIAROWY [°C]

--

--

OD -200 DO +400

DOKŁADNOŚĆ [°C]

--

--

± (0,5 + 0,5% MIERZONEJ WARTOŚCI)

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

--

--

0,1

POMIAR TEMPERATURY – TYP J

ZAKRES POMIAROWY [°C]

--

--

OD -100 DO +750

DOKŁADNOŚĆ [°C]

--

--

± (0,5 + 0,5% MIERZONEJ WARTOŚCI)

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

--

--

0,1

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

WAGA [g]

240

WYMIARY [mm]

95 x 75 x 30,5

TEMPERATURA PRACY [°C]

OD -30 DO +50

KLASA ZABEZPIECZENIA

IP65

IP54

SZYBKOŚĆ POMIARU

ZALEŻNY OD LICENCJI W CHMURZE; BASIC: 15 min 24 h / ADVANCED: 1 min 24 h

CZUJNIK OTWARTYCH DRZWI

NIE

TAK

NIE

STANDARDY

EN 12830

--

TYP BATERII

4 x AA AIMn

ŻYWOTNOŚĆ BATERII [msc]

12

PAMIĘĆ

10 000 WARTOŚCI POMIAROWYCH / KANAŁ

TEMPERATURA SKŁADOWANIA [°C]

OD -40 DO +70

ŁĄCZNOŚĆ WLAN

TRANSMISJA SYGNAŁU: BEZPRZEWODOWA;

PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI: 2,4 GHz;

MOŻLIWE METODY SZYFROWANIA: BEZ SZYFROWANIA, WEP, WPA, WPA2, WPA2 ENTERPROSE
Model Zakres pomiarowy
TESTO SAVERIS 2-T1 OD -30 DO +50°C
TESTO SAVERIS 2-T2 OD -50 DO +150°C
TESTO SAVERIS 2-T3 OD -195 DO +1350 °C - TYP K / OD -200 DO +400 °C - TYP T / OD -100 DO +750°C - TYP J

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.