PL EN

Rejestrator testo seria 184 - T1 / T2 / T3 / T4

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • mierzona wielkość: temperatura

 • modele 184 T1 oraz T2 są urządzeniami z ograniczonym czasem działania, a modele 184 T3 oraz T4 cechują się działaniem nieograniczonym w czasie

 • do pomiaru temperatury w transporcie

TESTO 184 T1 – REJESTRATOR TEMPERATURY DO TRANSPORTU

 • mierzona wielkość: temperatura

 • czas działania: 90 dni

 • dostępne ilości w opakowaniu: 1, 10 lub 50

Zakres dostawy:

 • rejestrator temperatury testo 184 T1

 • certyfikat kalibracji

 • uchwyt ścienny
TESTO 184 T2 – REJESTRATOR TEMPERATURY DO TRANSPORTU

 • mierzona wielkość: temperatura

 • czas działania: 150 dni

 • dostępne ilości w opakowaniu: 1, 20 lub 50

 • zgodny z normami: GxP, 21 CFR Part 11, HACCP i EN 12830

Zakres dostawy:

 • rejestrator testo 184 T2

 • certyfikat kalibracji

 • uchwyt ścienny
TESTO 184 T3 – REJESTRATOR TEMPERATURY DO TRANSPORTU

 • wielkość mierzona: temperatura

 • czas działania: nieograniczony

 • dostępne w ilości w opakowaniu: 1, 10 lub 50

 • zgodny z normami: GxP, 21 CFR Part 11, HACCP i EN 12830

Zakres dostawy:

 • rejestrator temperatury testo 184 T3

 • certyfikat kalibracji

 • uchwyt ścienny
TESTO 184 T4 – REJESTRATOR TEMPERATURY DO TRANSPORTU

 • wielokrotne stosowanie

 • do -80 °C do monitorowania transportu w suchym lodzie

 • w rejestratorze temperatury znajdują się dane pomiarowe PDF, plik konfiguracyjny

 • monitorowanie transportu oraz dokumentacja: natychmiast tworzony raport PDF bezpośrednio po podłączeniu do komputera

Zakres dostawy:

 • rejestrator temperatury testo 184 T4

 • certyfikat kalibracji

 • uchwyt ściennyAkcesoria (możliwość zakupienia za dodatkową opłatą):

 • przenośna drukarka do rejestratorów danych – 0572 0576

 • profesjonalne oprogramowanie ComSoft do programowania i odczytu rejestratorów danych Testo oraz archiwizowania danych – 0554 1704

 • oprogramowanie ComSoft 21 CFR Part 11 – nadające się do walidacji oprogramowania do programowania i odczytu rejestratorów danych Testo oraz archiwizowania danych – 0554 1705DANE TECHNICZNE

MODEL

TESTO 184 T1

TESTO 184 T2

TESTO 184 T3

TESTO 184 T4

NR KATALOGOWY

0572 1841 01

0572 1842 01

0572 1843 01

0572 1844 01

POMIAR TEMPERATURY

NTC

PT1000

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD -35 DO +70

OD -80 DO +70

DOKŁADNOŚĆ [°C]

± 0,5

±0,8 (OD -80 DO -35,1)

±0,5 (OD -35 DO +70)

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

0,1

0,1

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

WAGA [g]

25

45

WYMIARY

35 x 9 x 75

40 x 12,5 x 96,5

TEMPERATURA PRACY [°C]

OD -35 DO +70

OD -80 DO +70

KLASA BEZPIECZEŃSTWA

IP67 Z FUTERAŁEM TOPSAFE

STANDARDY

EN 12830

TYP CERTYFIKATU

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT HACCP

CZAS PRACY

90 DNI

150 DNI

NIEOGRANICZONY

SYGNAŁ ALARMOWY

LED

LED I WYŚWIETLACZ

LED

TYP BATERII

BATERIE JEDNORAZOWE

BATERIA LITOWA (CR2450, 3V)

AKUMULATOR LITOWY TLH 2450 3V

PAMIĘĆ

16 000 MIERZONYCH WARTOŚCI

40 000 MIERZONYCH WARTOŚCI

TEMPERATURA SKŁADOWANIA [°C]

OD -55 DO +70

OD -80 DO +70

Model Opis Inne
testo 184 T1 czas działania 90 dni pomiar temperatury
testo 184 T2 czas działania 150 dni pomiar temperatury
testo 184 T3 czas działania nieograniczony pomiar temperatury
testo 184 T4 czas działania nieograniczony pomiar temperatury

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.