PL EN

Rejestrator TENAK LabLogger

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar temperatury i wilgotności
  • Temperatura od – 200˚C do + 85˚C
  • Dostęp do danych online
  • Automatyczny zapis danych
  • Bezprzewodowa obsługa
  • Możliwość ustawienia wielu alarmów
Profesjonalne monitorowanie temperatury w urządzeniach laboratoryjnych stało się niezwykle łatwe. Firma TENAK LABLOGGER to bezprzewodowy system czujników do monitorowania temperatury w zakresie od – 200˚C do + 85˚C. Dzięki zastosowaniu TENAK LABLOGGER użytkownik ma nieograniczony dostęp online do wszystkich historycznych i bieżących danych. LABLOGGER umożliwia zarządzanie punktami alarmowymi, udostępnianie informacji, tworzenie krzywych temperatur, a co najważniejsze umożliwia niezwykle łatwy przegląd wszystkich podłączonych urządzeń.

Z systemu TENAK LABLOGGER można korzystać bez względu na liczbę jednostek, które podlegają monitorowaniu w jednym lub w wielu miejscach.

Innowacją systemu jest możliwość rejestrowania danych podczas transportu urządzenia. W momencie utraty połączenia z jednostką bazową LOGBIRD automatycznie rozpoczyna zapis danych. Gdy LABLOGGER ponownie znajdzie się w zasięgu LOGBIRD, wszystkie dane są automatycznie przesyłane do rejestru użytkownika zarejestrowanego na www.mylog.tenak.com

TENAK MYLOG to bezpieczna i łatwa w obsłudze usługa online, dzięki której każdy użytkownik LABLOGGER posiada swój prywatny login. Dostęp do konta jest możliwy o każdym czasie i z każdego urządzenia z dostępem do internetu.

W TENAK MYLOG można ustawić wiele alarmów dla każdego urządzenia LABLOGGERA, można zdefiniować progi alarmów lub opcjonalnie można ustawić opóźnienie dla każdego alarmu. Kiedy alarm się uruchomi, wszyscy użytkownicy zostaną powiadomieni.

Jak w praktyce działa LABLOGGER? LABLOGGER monitoruje temperaturę i wilgotność, przekazuje do LABBIRD a dalej na indywidualne konto MYLOG. Komunikacja jest bezprzewodowa i działa za pomocą częstotliwości radiowych, dzięki czemu zasięg jest 2-3 razy większy niż w przypadku korzystania z WIFI, nawet do 950 metrów.
Model Temperatura [oC]
TENAK LabLogger od – 200˚C do + 85˚C

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.