PL EN

Rejestrator testo 160 E

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • posiada możliwość dołączenia dwóch sond – gdyb rejestrator w pobliżu gabloty, monitoruje warunki mikro-klimatu wewnątrz przy pomocy zewnętrznych sond

 • dedykowane nakładki deco-cover – idealnie wpasowanie się w tło

 • przechowywanie danych w Chmurze Testo

 • alarmowanie o przekroczonych granicach pomiarowych – e-mail lub SMS

 • łatwy w obsłudze oraz instalacji

TESTO 160 E – REJESTRATOR WLAN Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA 2 ZEWNĘTRZNYCH SOND DO POMIARU REMPERATURY, WILGOTNOŚCI, NATĘŻENIA ŚWIATŁA (LUX) LUB NATĘŻENIA ŚWIATŁA I PROMIENIOWANIA (LUX + UV)

Urządzenie testo 160 E jest urządzeniem do rejestrowania, dedykowanym pod szczególne wymagania pomiarowe dla muzeów. Posiada możliwość zastosowania różnych sond zewnętrznych, co zapewnia kompleksowe pomiary w sytuacjach wymagających monitoringu ekspozycji / powierzchni magazynowych / transportu eksponatów.

Monitorowanie temperatury, wilgotności, natężenia światła (Lux) i promieniowania (UV) za pomocą rejestratora WLAN testo 160 E.

Możliwe jest podłączenie dwóch sond (opcja) :

 • do pomiaru temperatury i wilgotności,

 • natężenia światła (Lux)

 • natężenia światła i promieniowania (Lux i UV).

Zgromadzone dane są zapisywane i wysyłane przez sieć WLAN użytkownika do Chmury Testo. Umożliwia to podgląd danych w każdym miejscu i czasie. Rejestratory testo 160 E posiadają małe rozmiary i prosty design, co pozwala na proste umieszczenie ich w gablocie lub na wystawach. Możliwe jest również zakupienie nakładek deco-cover, co pozwala na to, żeby rejestrator „wtapia” się w otoczenie.


Chmura Testo

Chmura Testo jest niezbędna do obsługi rejestratorów testo 160 E. W celu uzyskania do niej dostępu, należy zarejestrować się na www.museum.saveris.net. Instalację systemu można przeprowadzić w prosty sposób, przy użyciu przeglądarki.

Zapamiętaj!

W celu korzystania z rejestratora testo 160 E konieczne jest zastosowanie sondy zewnętrznej pomiarowej (opcja).

Zakres dostawy:

 • rejestrator WLAN testo 160 E

 • dostęp do Chmury Testo (opcja Basic)

 • Baterie 4 x AAA alkaiczne

 • interfejs USB

 • uchwyt ścienny z kłódką i taśmą samoprzylepną

 • naklejki z kodem QR

Akcesoria (możliwe do zakupienia dodatkowo za opłatą):

 • kabel przedłużający do sond cyfrowych – długość 0,6m – 0554 2004

 • kabel przedłużający do sond cyfrowych – długość 2,5m – 0554 2005

 • sonda Lux i UV – dyskretne monitorowanie obiektów wrażliwych na światło – 0572 2157

 • sonda Lux – dyskretne monitorowanie obiektów wrażliwych na światło – 0572 2158

 • sonda temperatury i wilgotności z przewodem wtykowym – 0572 2156

 • deco-cover dla testo 160 TH / THE / THG / E – 0554 2006

 • uchwyt ścienny – 0554 2013

 • licencja ADVANCED testo Saveris 2 do Chmury Testo na okres 12 miesięcy – 0526 0753DANE TECHNICZNE

WYMIARY [mm]

76 x 64 x 22

TEMPERATURA PRACY [°C]

OD -10 DO +50

KLASA ZABEZPIECZENIA

IP20

SZYBKOŚĆ KOMUNIKACJI

ZALEŻY OD LICENCJI W CHMURZE

BASIC: 15 min, 24 h

ADVANCED: 1 min, 24h

ŁĄCZNOŚĆ WLAN

OBSŁUGIWANE SIECI BEZPRZEWODOWE LAN: IEEE 802.11 b/g/n I IEEE 802.1X

MOŻLIWE METODY SZYFROWANIA:

WPA2 ENTERPRISE: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS,EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA Personal,WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

SZYBKOŚĆ POMIARU

ZALEŻY OD LICENCJI W CHMURZE

BASIC: 15 min, 24 h

ADVANCED: 1 min, 24h

ŻYWOTNOŚĆ BATERII [lat]

1,5

ZASILANIE

BATERIE 4 x AAA 1,5 V / ALTERNATYWNIE ZASILACZ SIECIOWY

PAMIĘĆ

32 000 SUMA KANAŁÓW

TEMPERATURA SKŁADOWANIA [°C]

OD -20 DO +50

WAGA [g]

96Model Opis
testo 160 E rejestrator z możliwością podłączenia zewnętrznych sond

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.