PL EN

System awaryjnego powiadamiania GSM

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

System bezprzewodowego informowania o nieprawidłowej pracy.

System GSM jest to system monitoringu z możliwością powiadamiania o stanach alarmowych urządzeń posiadających styk bezpotencjałowy. Zestaw kompletny z sondą temperaturową.

Istnieje możliwość zaprogramowania do 8 numerów, których użytkownicy są powiadamiani w przypadku awarii urządzenia. System pozwala również otrzymać informację o aktualnych parametrach urządzenia. Wysyłając SMS o treści "1234stan" użytkownik zwrotnie otrzymuje SMsa zawierającego aktualne parametry urządzenia.

Zasilanie 230V/50Hz.
W przypadku awarii zasilania system GSM podtrzymywany jest zasilaniem bateryjnym 12V.
Wymiary urządzenia: 255x255x95 mm

Model Wymiary
SAP 1 255x255x95 mm