PL EN

Raki projektowane na zamowienie dla zamrazarek szafowych oraz skrzyniowych Tenak

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Dostosowanie wymiarów do indywidualnych potrzeb
  • 6 dostępnych opcji

Istnieje również możliwość wykonania raków dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Projektowane raki bazują na modelu klasycznym lub na rakach typu comfort w zależności od typu użytego zabezpieczenia pudełka przed wypadnięciem.

Aby złożyć zamówienie na stojak o wymiarach niestandardowych należy podać dokładne wymiary gabarytowe pudełek lub płytek mikrotitracyjnych. Ponadto musimy znać markę oraz model zamrażarki. Informację należy przesłać drogą e-mail'ową. Czas realizacji ok. 5 tygodni.

Dostępne opcje:

  1. Raki do pudełek o standardowym wymiarze - od 130x130mm do 137x137mm. Możemy dostosować liczbę i wysokość półek oraz całkowitą wysokość dopasowaną do odpowiedniej zamrażarki.
  2. Raki dla małych kwadratowych pudełek - jeśli wykorzystują Państwo mniejsze pudełka od standardowych pudełek i chcą Państwo wykorzystać maksymalnie przestrzeń zamrażarki to Możemy wykonać raki bazujące na standardowych rakach dla pudełek nie przekraczających 130x130mm.
  3. Raki dla dużych kwadratowych pudełek - wykorzystują państwo większe pudełka od standardowych pudełek i chcą wykorzystać maksymalnie przestrzeń zamrażarki. Możemy wykonać dla państwa raki bazujące na standardowych rakach dla pudełek większych niż 137x137mm.
  4. Raki do płytek mikrotitracyjnych - nasz oferta na tego typu raki jest bogata, ale może państwo potrzebują inną wysokość półek lub całkowitą wysokość by zmaksymalizować ładowność zamrażarki. Nasze raki projektowane są dla płytek/pojemników o maksymalnym rozmiarze 134x90mm. Dla MTP rozmiar w przybliżeniu wynosi 128x87 mm.
  5. Raki dla pojemników o niestandardowym rozmiarze - pojemniki mogą mieć niestandardowe wymiary. Mogą być wąskie, długie, krótkie lub o nieregularnym kształcie. Projektujemy Raki dla pudełek mikroskopowych o różnych kształtach, woreczków do krwi, stalowych pojemników. Wystarczy podać swoje wymagania.
  6. Raki do butelek, tub, pucharów - wykonujemy również raki dla pojemników owalnych.

Model Opis
RZ1 Raki do pudełek o standardowym wymiarze
RZ2 Raki dla małych kwadratowych pudełek
RZ3 Raki dla dużych kwadratowych pudełek
RZ4 Raki do płytek mikrotitracyjnych
RZ5 Raki dla pojemników o niestandardowym rozmiarze
RZ6 Raki do butelek, tub, pucharów

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.