PL EN

Raki na płytki mikrotitracyjnych do zamrażarek skrzyniowych Tenak

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Do wyboru dwa rodzaje raków: aluminiowe oraz ze stali nierdzewnej

Raki aluminiowe

 • Niewielka waga
 • Wykonane z aluminium
 • Jest to niedrogie rozwiązanie przy przechowywaniu próbek
 • Zaleca się przechowywać jedną płytkę na jednej półce
 • Raki są montowane bez spawań i siatek.

Raki klasyczne

 • Z zatrzaskiem utrzymującym pudełka
 • Wykonane ze stali nierdzewnej
 • Są to najczęściej używane raki do płytek mikrotitracyjnych w zamrażarkach skrzyniowych, posiada on zabezpieczenie przed wypadaniem płytek
 • Na półce można umieścić jedną płytkę bądź ustawiać stos
 • Maksymalna wielkość płytki: 130x89 mm, Dostępnych jest pięć różnych wysokości półek.

Dane dostępnych modeli:

W zapytaniu ofertowym należy podać numer modelu

Raki aluminiowe Raki klasyczne Wysokość półki HxDxW Ilość półek
TE15100 TE27100 16 mm 272x135x92 16
TE15102 TE27102 16 mm 323x135x92 19
TE15104 TE27104 16 mm 374x135x92 22
TE15106 TE27106 16 mm 442x135x92 26
TE15108 TE27108 16 mm 493x135x92 29
TE15110 TE27110 16 mm 544x135x92 32
TE15112 TE27112 16 mm 595x135x92 35
TE15114 TE27114 16 mm 663x135x92 39
TE15116 TE27116 16 mm 714x135x92 42
TE15130 TE27130 25 mm 292x135x92 11
TE15132 TE27132 25 mm 345x135x92 13
TE15134 TE27134 25 mm 398x135x92 15
TE15136 TE27136 25 mm 451x135x92 17
TE15138 TE27138 25 mm 504x135x92 19
TE15140 TE27140 25 mm 557x135x92 21
TE15142 TE27142 25 mm 610x135x92 23
TE15144 TE27144 25 mm 663x135x92 25
TE15146 TE27146 25 mm 716x135x92 27
TE15160 TE27160 45 mm 279x135x92 6
TE15162 TE27162 45 mm 326x135x92 7
TE15164 TE27164 45 mm 372x135x92 8
TE15166 TE27166 45 mm 419x135x92 9
TE15168 TE27168 45 mm 465x135x92 10
TE15170 TE27170 45 mm 512x135x92 11
TE15172 TE27172 45 mm 558x135x92 12
TE15174 TE27174 45 mm 605x135x92 13
TE15176 TE27176 45 mm 651x135x92 14
TE15178 TE27178 45 mm 698x135x92 15
TE15180 TE27180 45 mm 744x135x92 16
TE15190 TE27190 65 mm 266x135x92 4
TE15192 TE27192 65 mm 333x135x92 5
TE15194 TE27194 65 mm 399x135x92 6
TE15196 TE27196 65 mm 466x135x92 7
TE15198 TE27198 65 mm 532x135x92 8
TE15200 TE27200 65 mm 599x135x92 9
TE15202 TE27202 65 mm 665x135x92 10
TE15204 TE27204 65 mm 732x135x92 11
TE15210 TE27210 85 mm 260x135x92 3
TE15212 TE27212 85 mm 346x135x92 4
TE15214 TE27214 85 mm 433x135x92 5
TE15216 TE27216 85 mm 519x135x92 6
TE15218 TE27218 85 mm 606x135x92 7
TE15220 TE27220 85 mm 692x135x92 8
Model Inne
TE15 aluminiowe
TE27 ze stali nierdzewnej

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.