PL EN

Raki przeznaczone dla zamrażarek skrzyniowych Tenak

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Niedrogie rozwiązanie
 • Dedykowany dla zamrażarek skrzyniowych
 • Doskonale sprawdzająca się do przechowywania próbek
 • Do wyboru 3 rodzaje raków

Raki Aluminiowe

 • Lekkie
 • Wykonane z aluminium
 • Wygodne
 • Niedrogie rozwiązanie do przechowywania próbek.

Model klasyczny ze stali nierdzewnej

 • Wykonane ze stali nierdzewnej
 • Z zatrzaskiem utrzymującym pudełka
 • Jest to najczęściej wykorzystywany model raków do zamrażarek skrzyniowych
 • Rak posiada zatrzask uniemożliwiający wypadanie pudełek

Raki Comfort

 • Raki posiadają zabezpieczenie typu spring lock, aby zapobiec wypadaniu pudełek, wystarczy umieścić je w półce
 • Wykonane ze stali nierdzewnej
 • Raki typu comfort wykorzystywane są gdzie niezbędne jest bezpieczeństwo i wygodne
 • Ten typ raków jest zalecany do użytku przy zamrażarkach niskotemperaturowych (LN2).

W zapytaniu ofertowym należy podać numer modelu.

Raki Aluminiowe Raki Klasyczne Raki typu comfor Szerokość HxDxW Ilość pudełek
TE11458 TE21350 TE24458 32 mm 288x140x140 8
TE11460 TE21352 TE24460 32 mm 360x140x140 10
TE11462 TE21354 TE24462 32 mm 432x140x140 12
TE11464 TE21356 TE24464 32 mm 504x140x140 14
TE11465 TE21357 TE24465 32 mm 540x140x140 15
TE11466 TE21358 TE2446 32 mm 576x140x140 16
TE11468 TE21360 TE24468 32 mm 648x140x140 18
TE11470 TE21362 TE24470 32 mm 720x140x140 20
TE11502 TE21449 TE24502 50 mm 280x140x140 5
TE11504 TE21450 TE24504 50 mm 335x140x140 6
TE11506 TE21451 TE24506 50 mm 390x140x140 7
TE11508 TE21440 TE24508 50 mm 445x140x140 8
TE11510 TE21441 TE24510 50 mm 500x140x140 9
TE11512 TE21452 TE24512 50 mm 555x140x140 10
TE11514 TE21454 TE24514 50 mm 610x140x140 11
TE11516 TE21456 TE24516 50 mm 665x140x140 12
TE11518 TE21478 TE24518 50 mm 720x140x140 13
TE11520 TE21430 TE24520 50 mm 775x140x140 14
TE11522 TE21432 TE24522 50 mm 832x140x140 15
TE11530 TE21455 TE24530 75 mm 166x140x140 2
TE11532 TE21457 TE24532 75 mm 246x140x140 3
TE11534 TE21458 TE24534 75 mm 326x140x140 4
TE11536 TE21460 TE24536 75 mm 406x140x140 5
TE11538 TE21462 TE24538 75 mm 486x140x140 6
TE11540 TE21464 TE24540 75 mm 551x140x140 7
TE11542 TE21466 TE24542 75 mm 629x140x140 8
TE11544 TE21467 TE24544 75 mm 726x140x140 9
TE11550 TE21465 TE24550 85 mm 607x140x140 7
TE11552 TE21715 TE24552 85 mm 693x140x140 8
TE11560 TE21468 TE24560 100 mm 320x140x140 3
TE11562 TE21470 TE24562 100 mm 425x140x140 4
TE11564 TE21472 TE24564 100 mm 530x140x140 5
TE11566 TE21474 TE24566 100 mm 635x140x140 6
TE11570 TE25100 TE24570 130 mm 270x140x140 2
TE11572 TE25102 TE24572 130 mm 404x140x140 3
TE11574 TE25104 TE24574 130 mm 536x140x140 4
TE11576 TE25106 TE24576 130 mm 669x140x140 5
Model Inne
TE Numer modelu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.