PL EN

Awaryjne zasilanie UPS

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Technologia True On-line Double Conversion
  • Automatyczny bypass
  • Slot kart rozszerzeń
  • Panel kontrolny LCD
  • Tryb podwyższonej sprawności
  • Szeroki zakres częstotliwości wejściowej
  • Wysoka sprawność urządzenia
  • Automatyczna diagnostyka
  • Złącze REPO
Typowym zastosowaniem systemu zasilania UPS są serwery, aparatura laboratoryjna, systemy zabezpieczeń, układy automatyki i sterowania, oświetlenie oraz stacje robocze.

Technologia True On-Line Double Conversion (VFI zg. z IEC62040) zapewnia doskonałe parametry napięcia bez względu na zakłócenia energetyczne i rodzaj zasilanych odbiorników. Dzięki zastosowaniu automatycznego Bypassu zasilanie odbiorników w sytuacjach krytycznych jak przegrzanie lub awaria jest jednostajne.

Urządzenie wyposażone jest w złącza USB, RS232, które umożliwiają monitorowanie oraz zarządzanie zasilaczem. TVSS zastosowano w celu zabezpieczenia urządzeń telekomunikacyjnych. Wykorzystanie slotu kart rozszerzeń umożliwia podłączenie karty SNMP do zarządzania UPS z poziomu sieci lub karty AS-400 z dodatkowymi sygnałami bez napięciowymi informującymi o stanie pracy UPS.

Panel kontrolny LCD w czytelny sposób informuje o trybie pracy, parametrach zasilacza, pozostałej autonomii pracy z baterii, umożliwia konfigurację parametrów UPS oraz pozwala diagnostykę zasilacza.

Wymiary zaledwie 2U, dla wszystkich modeli UPS zapewniają minimum miejsca w szafie niezbędnego do instalacji zasilacza.

Wysoka sprawność urządzenia do 95% w trybie on-Line minimalizuje zużycie energii oraz ogranicza emitowane ciepło co sprawia, że ewentualne chłodzenie pomieszczeń jest tańsze.

Tryb ECO (tryb podwyższonej sprawności) pozwala na uzyskanie sprawności 99% i dodatkową oszczędność energii.

Tryb konwertera częstotliwości CVCF pozwala na pracę zasilacza w trybie konwersji częstotliwości wyjściowej do 50 lub 60Hz dla zasilania niestandardowych odbiorników.

Automatyczna diagnostyka gwarantuje pełną sprawność urządzenia, kontrolę podzespołów i parametrów pracy bez konieczności ingerencji użytkownika.

Wysoka wartość wejściowego współczynnika mocy ogranicza wartość prądu pobieranego przez urządzenie z sieci zawodowej.

Szeroki zakres napięć wejściowych dla pracy normalnej powoduje, iż wykorzystanie baterii przez UPS jest ograniczone do niezbędnego minimum, praktycznie jedynie w przypadkach całkowitego zaniku zasilania.

Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania przez dołożenie modułów baterii umożliwia precyzyjne dobranie wymaganego czasu autonomii.

Wysoka wartość wyjściowego współczynnika mocy PF=1 gwarantuje nawet 30% więcej mocy czynnej w stosunku do innych zasilaczy tej klasy.

Szeroki zakres częstotliwości wejściowej w pracy normalnej umożliwia swobodne zastosowanie zasilacza w sieci mieszanej typu sieć miejska - generator.

Autorestart gwarantuje bezobsługową pracę urządzenia w przypadku długich zaników zasilania.
Start z baterii (tzw. zimny start) daje możliwość uruchomienia zasilacza nawet w przypadku całkowitego braku napięcia zasilającego.

Zaawansowane zarządzanie akumulatorami daje gwarancję optymalnego ładowania i wykorzystania baterii akumulatorów. 3-stopniowy proces ładowania wydłuża ich żywotność do 50% oraz obniża koszty eksploatacji.

Doskonała jakość napięcia, osiągana dzięki zastosowaniu falownika IGBT (3L) i modulacji PWM o wysokiej częstotliwości sprawia, że dostarczane jest napięcie o wyjątkowo stabilnych parametrach, bez względu na zakłócenia energetyczne i rodzaj zasilanych urządzeń.

Odporność na przeciążenia to pewność zasilania przy występowaniu stanów nieustalonych i wysoka tolerancja na błędy obsługi.

Zaawansowane oprogramowanie umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad urządzeniem i zasilanymi odbiornikami.

Złącze REPO zapewnia możliwość zdalnego wyłączenia zasilacza na wypadek pożaru. Programowane gniazda wyjściowe umożliwiają zarządzanie obecnością napięcia wyjściowego podczas pracy bateryjnej.
Praca równoległa dla jednostek 6 i 10kVA zapewnia maksimum pewności zasilania krytycznych odbiorników. Wzmocniony układ ładowania baterii dla zasilaczy 6 i 10kVA daje możliwość podłączenia akumulatorów dużej pojemności dla uzyskania długich czasów autonomii.
Dane techniczne CORE 1k CORE 2k CORE 3k CORE 6k CORE 10K
Moc 900W/1000VA 1800W/2000VA 2700W/3000VA 6000W/6000VA 10000W/10000VA
Napięcie  208/220/230/240 Vac 208/220/230/240 Vac 208/220/230/240 Vac 208/220/230/240 Vac 208/220/230/240 Vac
Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
THDI <3% <3% <3% <3% <3%
Współczynnik mocy 0,9 0,9 0,9 1 1
Odporność na przeciążenia falownika 110% bez limitu
130% 5 min
140% 30 sec
>140% 1-5 sec
110% bez limitu
130% 5 min
140% 30 sec
>140% 1-5 sec
110% bez limitu
130% 5 min
140% 30 sec
>140% 1-5 sec
110% 10 min
130% 1 min
>130% 1 sec
110% 10 min
130% 1 min
>130% 1 sec
Sprawność w trybie on-line >92% >92% >92% >95% >95%
Rodzaj i ilość gniazd IEC320-C13 X8 IEC320-C13 X8 IEC320-C13 X8
IECC20-C19 X1
N/D (opcjonalna listwa zewnętrzna) N/D (opcjonalna listwa zewnętrzna)
Wymiary (SxGxW) mm 438 X 630 X 88 (2U) 438 X 630 X 88 (2U) 438 X 630 X 88 (2U) 438 X 600 X 88 (2U) 438 X 600 X 88 (2U)
Masa 14,2 kg 26,9 kg 27,4 kg 17 kg 20 kg
Poziom hałasu <45 db <45 db <45 db <50 db <50 dbModel Moc
Core 1k 900W/ 1000 VA
Core 2k 1800W/ 2000 VA
Core 3k 2700W/ 3000 VA
Core 6k 6000 W/6000 VA
Core 10k 10000W/ 10000VA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.