PL EN

Zamrażarki niskotemperaturowe Telstar - Boreas seria U

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA WERSJA EN
  • Bezpieczne i długoterminowe przechowywanie próbek
  • Temperatura  maksymalna -86 °C
  • Ultra cienkie próżniowe panele izolacyjne
  • Minimalizacja utraty ciepła
  • Niezawodny system alarmowy
  • Cyfrowy wyświetlacz LCD
  • 2 tryby pracy

 

Przedstawiamy Państwu serię zamrażarek niskotemperaturowych firmy Telstar, zapewniających bezpieczne i długoterminowe przechowywanie próbek w temperaturze -86 oC. Są to urządzenia chłodnicze unikalne w swojej klasie. Wszystkie cechy i korzyści dla użytkownika zostały przedstawione poniżej.


Pojemność i elastyczność
W porównaniu do tradycyjnych zamrażarek firma Telstar stosuje nowoczesne ultracienkie próżniowe panele izolacyjne (VIP). Zastosowanie izolacji próżniowej pozwala przy takiej samej kubaturze urządzenia wygospodarować do 30% więcej powierzchni użytkowej i przechowywać więcej vialek na metr powierzchni. Przy zaledwie 80 mm izolacji technologia VIP umożliwia najlepszą wydajność izolacyjną. Zamrażarki Telstar charakteryzują się maksymalną pojemnością przy minimalnych rozmiarach zewnętrznych. Urządzenie standardowo posiada 5 drzwi wewnętrznych, a wnętrze w całości wykonane jest ze stali nierdzewnej (półki, komora, drzwi). Opcjonalnie może posiadać 2,3 lub 6 drzwi wewnętrznych.

Klasa chłodzenia o najwyższej wydajności
Technologia VIP oraz izolowane drzwi wewnętrzne minimalizują przepływ ciepła podczas otwierania drzwi oraz pozwalają na szybkie ustabilizowanie temperatury. Uszczelka komory podgrzewana jest przez dwie niezależne grzałki zapobiegające oszranianiu uszczelki. Port wyrównujący ciśnienie jest zlokalizowany w drzwiach i zapewnia ich łatwe otwieranie. 

Niezawodność systemów alarmowych oraz łatwy w obsłudze wyświetlacz
Wszystkie zamrażarki niskotemperaturowe posiadają jasny, cyfrowy wyświetlacz LCD z łatwym menu dostępu oraz niezawodnym systemem alarmowym. Umieszczony na wysokości oczu system kontroli oferuje również własny system diagnostyczny z analizą błędów i zakłóceń. Zamrażarki Telstar posiadają 2 tryby pracy: tryb ekonomiczny pozwala zmniejszyć o ok. 15% zużycie energii i wydłużyć czas zużycia kompresorów lub tryb optymalny zapewniający najlepszy rozkład temperatury. Wyświetlacz standardowo zapamiętuje historię osiąganych temperatur w ciągu doby oraz pozwala graficznie przedstawić przechowywane dane jako wykres (dzień, miesiąc, rok).

Ergonomiczny kształt
Dzięki głębokości poniżej 822 mm oraz 4 dużym kółkom zamrażarkę Telstar z łatwością można zmienić strony otwierania drzwi- na prawą lub na lewą stronę. Dzięki temu można dokonać wyboru czy drzwi mają być otwierane z prawej czy z lewej strony w zależności od ostatecznej lokalizacji w laboratorium.

Łatwa w serwisowaniu
Główna płyta sterowania znajduje się na wysokości oczu, z dala od kurzu i wilgoci. Umiejscowienie filtrów kondensatora pozwala na łatwą i szybką inspekcję ich stanu. Cała elektronika umieszczona została w bezpiecznej i kompaktowej "czarnej skrzynce" chronionej przed kurzem i wilgocią.


W zestawie znajdują się dwie baterie zapasowe, zdalny alarm (NO/NC/COM), port RS485 oraz podłączenie CO2/LN2.

 

Cechy charakterystyczne:

Dane techniczne U445 U570 U830
Ilość fiolek (2mm) [szt] 30 000  40 000 60 000
Zakres temperatury -55°C do -86°C
Chłodziwo R290
Zużycie energii [kWh/doba] 14,0  14,4  14,8 
Napięcie 230V
Porty 2 porty standardowe (+2 opcjonalne)
Półki, drzwi wewnętrzne 5 x drzwi ze stali nierdzewnej, 4 x półki,
Powrót do optymalnej temperatury
10 min
Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm] 650 x 821 x 2012
[mm]
790 x 821 x 2012
[mm]
1080 x 821 x 2012
[mm]
Waga [kg] 270/302  293/328 352/392 

Model Pojemność Temperatura [°C] Wymiary
U445 445 l -55 °C do -86 °C 650 mm x 821 mm x 2012 mm
U570 570 l -55 °C do -86 °C 790 mm x 821 mm x 2012 mm
U830 830 l -55 °C do -86 °C 1080 mm x 821 mm x 2012 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.