PL EN

Zamrażarki niskotemperaturowe szafowe Nordic seria XLT

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • zakres temperatur od -40°do -60°C
  • doskonała izolacja cieplna
  • doskonała do przedłużonego testowania materiałów w bardziej ekstremalnych warunkach
  • łatwa instalacja
Niskotemperaturowa zamrażarka pionowa przeznaczona do tymczasowego i długotrwałego przechowywania oraz codziennego użytkowania w laboratoriach, szpitalach itp.

XLT U250 jest odpowiedni jako zamrażarka np. do testowania w dziale badań i rozwoju. W wielu przypadkach testy przeprowadzane są w zwykłej niskiej temperaturze z zakresu od - 10°do - 45°C, ale jeżeli konieczne jest przedłużone testowanie materiałów w bardziej ekstremalnych warunkach to seria XLT jest idealnym wyborem.

Zalety TXL U250:
  • idealna do ograniczonej przestrzeni - przy swoich wymiarach zapewnia regularną pojemność przechowywania
  • łatwa instalacja - zamrażarka posiada małą powierzchnię podstawy i łatwo jest przenieść ją przez wszelkie drzwi o standardowych wymiarach
  • jest świetną alternatywą dla dużych zamrażarek pionowych

DANE TECHNICZNE

NUMER PRODUKTU

N122002

CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ [l]

253

TEMPERATURA MIN [°C]

-60

TEMPERATURA MAX [°C]

-40

CZYNNIK CHŁODNICZY

R

DRZWI WEWNĘTRZNE

2

REGULOWANE PÓŁKI

5

ZUŻYCIE ENERGII 24/h [kWh]

6,1

ZASILANIE [V]

220 – 240

CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]

50

TYP SPRĘŻARKI

JEDNOSTOPNIOWY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (W x S x G) [mm]

2055 x 600 x 690

WAGA [kg]

120

WYMIARY WEWNĘTRZNE (W x S x G) [mm]

1420 x 420 x 370

Model Pojemność Zakres temperatur [oC] Wymiary
XLT U250 253 od -40 do -60 2055 x 600 x 690 (W x S x G)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.