PL EN

Krzesło laboratoryjne ESD Labster

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • ESD Labster 2 z kółkami, z mechanizmem Auto-motion
  • Wysokość siedziska 400 - 510 mm, opcjonalnie 450 - 650 mm
  • Podstawa aluminiowa
  • Bazaltowo-szary
  • Odporny na środki dezynfekujące
  • Kompatybilny z GMP
Inteligentna, bezszwowa koncepcja oznacza, że Labster można czyścić bardzo szybko i dokładnie po pracy. Dzięki „higienicznemu projektowi” Labster nie ma zakamarków, w których mogłyby gromadzić się mikroorganizmy, bakterie lub drobne cząsteczki.

Wszystkie połączenia między częściami są uszczelnione. Nawet mechanizm znajduje się pod miękką, zmywalną pokrywą. Zmniejszony kształt ułatwia również czyszczenie. Co więcej, wszystkie powierzchnie są odporne na najpopularniejsze środki czyszczące i dezynfekujące.

Labster jest praktycznie bezemisyjny i spełnia najwyższe klasy czystości powietrza. Nadaje się nawet do użytku w czystych pomieszczeniach. Labster ustanawia nowe standardy higieny dotyczące siedzenia w laboratoriach jako pierwszy prawdziwy fotel laboratoryjny na świecie.
Labster 2 Labster 3 Labster taboret Labster krzesło stojące
Dostępny w dwóch wysokościach siedziska
(400–510 mm lub 450–650 mm)
• Technologia Auto-Motion
• Regulacja wysokości siedziska
• Regulacja wysokości oparcia
• Ergonomicznie ukształtowane siedzisko i
tapicerka oparcia
• Podstawa z tworzywa sztucznego w kształcie gwiazdy
• Podwójne kółka do twardych podłóg
• Części plastikowe w kolorze platynowej szarości
• Części ze stali chromowanej
• Sprzęt w technologii Auto-Motion
• Regulacja wysokości siedziska
• Regulacja wysokości oparcia
• Ergonomicznie ukształtowane siedzisko i
tapicerka oparcia
• Podstawa z tworzywa sztucznego w kształcie gwiazdy
• Pierścień z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości
• ślizgi podłogowe
• Części plastikowe w kolorze platynowej szarości
• Części ze stali chromowanej
Regulacja wysokości siedziska za pomocą
zwolnienie pierścienia
• Duże, wygodne siedzenie
• Okrągła podstawa z tworzywa sztucznego
• Podwójne kółka do twardych podłóg
• Części plastikowe w kolorze platynowej szarości
• Części ze stali chromowanej
• Funkcja wahadła 7 °
• Regulacja wysokości siedziska ze zwolnieniem pierścienia
• Siedzisko z właściwościami antypoślizgowymi i małym oparciem
• Okrągła podstawa z tworzywa sztucznego
• Duży promień roboczy
• Części plastikowe w kolorze platynowej szarości
• Części ze stali chromowanej
Model Opis
Labster 2 Kółka
Labster 3 Ślizgacze i podnóżek
Labster taboret Kółka
Labster krzesło stojące Podstawa wahadłowa

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.