PL EN

Krzesło laboratoryjne Cleanroom Basic

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Sztuczna skóra Skai ESD
  • Stałe oparcie kontaktowe
  • Wysokość siedziska 620 - 870 mm
  • Oparcie o regulowanej wysokości
  • Polerowana aluminiowa podstawa
  • Jasnoszary
  • Odporny na środki dezynfekujące i zgodny z GMP
  • Nadaje się do pomieszczeń czystych w klasie czystości powietrza 3 EN ISO 14644-1
Sprawdzony i wszechstronny
Do stosowania w pomieszczeniach czystych. Ergonomiczna konstrukcja, doskonałe właściwości w pomieszczeniu czystym i niezawodne środki ESD są wymaganiem od krzesła w miejscu pracy. Jednak Cleanroom Basic spełnia wszystkie te kryteria i oferuje wysoką jakość użytkowania. Fakt, że krzesła muszą przejść kompleksową serię testów, zanim otrzymają certyfikat testu i sprawdzą się w ekstremalnych warunkach pracy, oznacza, że nasze deklaracje dotyczące jakości to nie tylko puste słowa.

Fraunhofer potwierdza, że krzesła nadają się do pomieszczeń czystych
Pieczęć zatwierdzenia Fraunhofer IPA potwierdza, że krzesła Cleanroom Basic nadają się do stosowania w pomieszczeniach czystych zgodnie z następującymi normami:
• Klasyfikacja czystości powietrza 3 zgodnie z DIN EN ISO 14644-1
• Klasyfikacja 1 czystości powietrza według amerykańskiego Fed. St. 209 E.
• Postanowienia wytycznych GMP UE
• Środki wyładowania elektrostatycznego zgodnie z EN 61340-5-1

Projekt i materiały
Rama podstawy wykonana z odlewanego aluminium jest doskonale wypolerowana i jest wyposażona w przewodzące kółka / ślizgacze do twardych podłóg. Pokrycie z syntetycznej skóry bez łez, które również przewodzi, ma właściwości antypoślizgowe i zapewnia pewny chwyt, nawet gdy użytkownik nosi gładką odzież do pomieszczeń czystych.

Funkcje


Dane techniczne Cleanroom Basic 2 Cleanroom Basic 3
Wysokość siedzenia 470-610 mm 620 to 870 mm
Oparcie 430mm 430mm
Wykończenie Kółka Ślizgacze i podnóżek
Model Opis
Cleanroom Basic 2 Kółka
Cleanroom Basic 3 Ślizgacze i podnóżek

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.