PL EN

Półautomatyczny miernik M3000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Pomiar półautomatyczny
 • 3 wloty kapilarne
 • Wyświetlacz LCD
 • Monitorowanie oświetlanej próbki przez soczewkę
 • Szybkie chłodzenie dzięki zintegrowanemu wentylatorowi
 • Cyfrowy wyświetlacz wszystkich ważnych danych
 • Wyświetl w języku niemieckim lub angielskim
 • Z interfejsem RS-232 do drukarki CBM910
 • Łatwa do czyszczenia klawiatura membranowa
 • Zawiera osłonę ochronną i 100 kapilar
 • Mała objętość próbki

Pomiar półautomatyczny z wykorzystaniem optyki obserwacyjnej 10x

M3000 zapewnia szybkie i łatwe badanie substancji sypkich o temperaturze topnienia do 360 °C. Dzięki potrójnemu podejściu kapilarnemu możliwe jest przeanalizowanie trzech próbek w jednym przebiegu pomiarowym. Dzięki szybkości wstępnego nagrzewania i zintegrowanemu chłodzeniu wentylatorem możliwe są szybkie pomiary w dowolnym zakresie temperatur. Wyświetlacz zapewnia przejrzysty odczyt wszystkich ważnych danych pomiarowych.

 • Typowe aplikacje

Określenie temperatury topnienia ma ogromne znaczenie w badaniach identyfikacji danej substancji, ponieważ wiele z nich można określić na podstawie ich temperatury topnienia.
Czystość substancji można również mierzyć jakościowo na podstawie temperatury topnienia. Dobrze zdefiniowana temperatura topnienia jest podana tylko dla substancji w 100% czystych. Ze względu na zanieczyszczenia, takie jak zanieczyszczenia lub domieszki, większość substancji ma przedział topnienia (od początku do zakończenia procesu topienia) wynoszący kilka stopni Celsjusza. Nawet zanieczyszczenia podczas produkcji chemikaliów powodują rozszerzenie tej temperatury topnienia do pewnego przedziału topnienia. W rezultacie większość substancji, które są badane za pomocą miernika temperatury topnienia, ma przedział topnienia. Efekt ten ma służyć  określeniu stopnia zanieczyszczenia danej substancji.


 • Zalety pomiaru automatycznego i półautomatycznego
Oznaczanie temperatury topnienia jest podstawową techniką analizy próbek, dostarczającą istotnych informacji na temat składu i czystości materiału. Jest to również technika, którą można wykonać bez specjalistycznego sprzętu.

 • Certyfikowane, identyfikowalne wzorce kalibracyjne do oznaczania temperatury topnienia

Aby spełnić wymagania dotyczące weryfikowalności i identyfikowalności wyników, dysponujemy gotowymi normami i materiałami referencyjnymi. Stosowanie tych standardów zapewnia wiarygodne wyniki analiz i zmniejsza wysiłek związany z walidacją laboratorium.


Dane techniczne:

Model M3000
 Zakres pomiaru (°C) 30-360°C
Dokładność pomiaru (°C) ±0,3 °C (30–200 °C)
±0,5 °C (200–360 °C)
Powtarzalność (°C) 0,1°C
Szybkość ogrzewania Do 200 °C ok.
ok. 4,0 min do 300°C 8,0 min
Prędkość ogrzewnia  (min-1) 1°C min-1
Obiektyw obserwacyjny 10x
Ilość wlotów kapilarnych 3
Kapilara 1,4 mm
Interfejs RS-232
Ochrona IP20
Zasilacz 90–264 V
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) mm 210 x 360 x 230
Waga  (kg) 4,3 kg


Standardy temperatury topnienia:

Numer zamówienia Normy
KSPS1011 Standardowa temperatura topnienia waniliny (norma referencyjna USP) - 81 – 83 °C
KSPS1012 Wzorzec temperatury topnienia fenacetyny (norma referencyjna USP) - 133 – 136 °C
KSPS1013 Wzorzec temperatury topnienia sulfonilamidu (norma referencyjna USP) - 164 – 166 °C
KSPS1014 Wzorzec temperatury topnienia kofeiny (norma referencyjna USP) - 234 – 236,5°C
KSPS1015 Wzorzec temperatury topnienia waniliny (wtórny standard farmaceutyczny) - 81 - 83 °C
KSPS1016 Wzorzec temperatury topnienia fenacetyny (wtórny standard farmaceutyczny) - 133 – 136 °C
KSPS1017 Wzorzec temperatury topnienia sulfonilamidu (wtórny standard farmaceutyczny) - 164 – 166 °C
KSPS1018 Wzorzec temperatury topnienia kofeiny (Pharmaceutical Secondary Standard) - 234 – 236,5°C
Model Dokładność
M3000 ±0,3 °C (30–200 °C) ±0,5 °C (200–360 °C)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.