PL EN

Przenośny miernik wieloparametrowy SD 355 Multi

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Intuicyjny interfejs użytkownika z graficznym wyświetlaczem LCD
  • Galwanicznie izolowane wejścia pomiarowe
  • Transfer danych przez Micro-USB w formacie CSV
  • Nowoczesna technologia

Dzięki izolacji galwanicznej można jednocześnie wyznaczać i wyświetlać temperaturę oraz dwa inne parametry.

  • Intuicyjna obsługa

Połączenie przyjaznej dla użytkownika obsługi i graficznego wyświetlacza LCD z 7 różnymi językami sprawia, że przenośny przyrząd pomiarowy jest idealnym towarzyszem do codziennego użytku w analizie wody.  

  • Zarządzanie danymi

Dzięki interfejsowi micro-USB dane można łatwo przenieść do komputera i przetwarzać bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania.

  • Obudowa

Wzmocniona obudowa gwarantuje bezpieczną pracę przez cały czas, nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

 

Model SD 335 Multi
Wyświetlacz podświetlany wyświetlacz LCD
Interfejs USB
Zasilanie 3 akumulatory NiMH (AAA)
Auto wyłączanie TAK
Kompensacja temperatury automatyczna
Typ miernika przenośny
Klasa ochrony IP 67
Wymiary 100 x 164 x 37 mm
Waga   310 g


Dostępne zestawy:

- SD 335 Multi - basic instrument zestaw zawiera: miernik, uchwyt na elektrodę x2, akumulator NiMH, instrukcja obsługi, kabel Micro USB;

- SD 335 Multi pH/Con (Zestaw 1) zestaw zawiera: miernik, uchwyt na elektrodę x2, akumulator NiMH, instrukcja obsługi, kabel Micro USB, pH/temp. plastikowa elektroda typ 231, elektroda konduktometryczna LC 12 (zakres pomiarowy 0-200 mS/cm), walizka transportowa;

- SD 335 Multi pH/DO (Zestaw 2) zestaw zawiera: miernik, uchwyt na elektrodę x2, akumulator NiMH, instrukcja obsługi, kabel Micro USB, pH/temp. plastikowa elektroda typ 231, czujnik tlenu z kablem 2 m, walizka transportowa;

- SD 335 Multi pH/Con/DO (Zestaw 3) zestaw zawiera: miernik, uchwyt na elektrodę x2, akumulator NiMH, instrukcja obsługi, kabel Micro USB, pH/temp. plastikowa elektroda typ 231, czujnik tlenu z kablem 2 melektroda konduktometryczna LC 12 (zakres pomiarowy 0-200 mS/cm), walizka transportowa.Parametry:

  • Zestaw 1:

Model SD 335 Multi pH/Con

Przewodność

 0 - 200 mS/cm

pH

  -2 - 16

Redox

-2000.0 - 2000.0 mV

Zasolenie

0 - 70 g/kg

TDS

0 - 200 g/l

Temperatura

-10 - 110 ° C  • Zestaw 2:

Model SD 335 Multi pH/DO

Tlen

0 - 50 mg/l O2

Tlen

0 - 500 %

pH

  -2 - 16

Redox

-2000.0 - 2000.0 mV

Temperatura

-10 - 110 ° C  • Zestaw 3:

Model SD 335 Multi pH/Con/DO

Przewodność

 0 - 200 mS/cm

Tlen

0 - 500 %

pH

  -2 - 16

Redox

-2000.0 - 2000.0 mV

Zasolenie

0 - 70 g/kg

TDS

0 - 200 g/l

Temperatura

-10 - 110 ° C

Model Opis Parametr
SD 335 Multi (Set 1) – pH/Con Przewodność / pH / Redox / Zasolenie / TDS / Temp. Przewodność 0 - 200 mS/cm / pH -2 - 16/ Redox -2000.0 - 2000.0 mV / Zasolenie 0 - 70 g/kg / TDS 0 - 200 g/l / Temp. -10 - 110 ° C
SD 335 Multi (Set 2) – pH/DO Tlen / Tlen / pH / Redox / Temp. Tlen 0 - 50 mg/l O2 / Tlen 0 - 500 % / pH -2 - 16/ Redox -2000.0 - 2000.0 mV / Temp. -10 - 110 ° C
SD 335 Multi (Set 3) – pH/Con/DO Przewodność / Zasolenie / TDS / Temp. Przewodność 0 - 200 mS/cm / Tlen 0 - 500 % / pH -2 – 16 / Redox -2000.0 - 2000.0 mV / Zasolenie 0 - 70 g/kg / TDS 0 - 200 g/l / Temp. -10 - 110 ° C

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.