PL EN

Anemometr testo 410-1 oraz 410-2

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • wbudowany wiatraczek 
 • pomiar: prędkość przepływu powietrza, temperatury
 • funkcja Hold i min / max

TESTO 410-1 ANEMOMETR WIATRACZKOWY

 • wbudowany wiatraczek o średnicy 40 mm

 • zapewnia pomiar prędkości przepływu powietrza i temperatury

 • kalkulacja stopnia wychłodzenia spowodowanego wiatrem

 • zawiera funkcję Hold i min / max

Urządzenie testo 410-1 służy do pomiaru przepływu powietrza i temperatury. Anemometry serii 410-1 stosowane są do szybkich i punktowych pomiarów w kratkach kanałów wentylacyjnych. Dobrze sprawdzają się również w pomiarach wykonywanych na zewnątrz. Możliwe jest wyświetlanie wyników pomiarowych w jednostkach: m/s, km/h, fpm, mph i kts. Dodatkowo anemometry testo wykonują kalkulacje stopnia wychłodzenia spowodowanego wiatrem i jego siłą w skali Beauforta.

Małe rozmiary urządzenie sprawiają, że anemometr testo 410-1 jest poręczny i świetnie sprawdza się w wykonywaniu szybkich pomiarów. Jego zakres pomiarowy zapewnia możliwość pomiarów niskich prędkości przepływu.

Zalety i funkcje:

 • zawiera nasadkę ochronną i pasek na nadgarstek, które zabezpieczają miernik w czasie transportu oraz wykonywania pomiarów

 • funkcja uśrednienia wartości pomiarów – zapewnia informacje o średniej wartości przepływu powietrza

 • funkcja Hold – zapisuje bieżącą wartość przepływu powietrza i temperatury powietrza i pozwala na ich porównanie

 • funkcja wartości max / min – uzyskuje min i max wartości od ostatniego włączenia lub resetu miernika

 • podświetlany wyświetlacz – zapewnia odczyt nawet przy słabym oświetleniu

 • jednostki – możliwość zmiany jednostek: do przepływu powietrza i temperatury: m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beaufort, °C, °F oraz stopień wychłodzenia

Zakres dostawy:

 • anemometr wiatraczkowy testo 410-1

 • nasadka ochronna

 • pasek na nadgarstek

 • fabryczny protokół kalibracyjny

 • baterie

TESTO 410-2 ANEMOMETR WIATRACZKOWY

 • wbudowany wiatraczek o średnicy 30 mm

 • zapewnia pomiar prędkości przepływu powietrza, temperatury i wilgotności

 • kalkulacja punktu rosy, temperatury termometru wilgotnego, stopnia wychłodzenia i siły wiatru w skali Beauforta

 • zawiera funkcję Hold i min / max

Urządzenie testo 410-2 służy do szybkich pomiarów w kratkach wentylacyjnych oraz w kanałach wentylacyjnych (również na zewnątrz). Anemometry serii 410-2 zapewniają pomiar wilgotności, temperatury i przepływu powietrza. Dodatkowo posiadają funkcje kalkulacji: punktu rosy, temperatury termometru wilgotności, siły wiatry w skali Beauforta oraz stopnia wychłodzenia.

Małe wymiary urządzenia zapewniają, że anemometr testo 410-2 sprawdza się podczas szybkich pomiarów. Zakres pomiarowy urządzenia umożliwia pomiar niskich prędkości przepływu. Wyposażono go w czujnik wilgotności oraz czujnik temperatury NTC, co zapewnia dodatkowy pomiar temperatury oraz wilgotności podczas wykonywanych kontroli.

Zalety i funkcje:

 • zawiera nasadkę ochronną i pasek na nadgarstek, które zabezpieczają miernik w czasie transportu oraz wykonywania pomiarów

 • funkcja uśrednienia wartości pomiarów – zapewnia informacje o średniej wartości przepływu powietrza

 • funkcja Hold – zapisuje bieżącą wartość przepływu powietrza i temperatury powietrza i pozwala na ich porównanie

 • funkcja wartości max / min – uzyskuje min i max wartości od ostatniego włączenia lub resetu miernika

 • podświetlany wyświetlacz – zapewnia odczyt nawet przy słabym oświetleniu

 • jednostki – możliwość zmiany jednostek: do przepływu powietrza: m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beaufort; do temperatury powietrza: °C, °F oraz stopień wychłodzenia; do wilgotności: % wilgotności względnej, temperatura termometru wilgotnego i temperatura punktu rosy

Zakres dostawy:

 • anemometr wiatraczkowy testo 410-2

 • nasadka ochronna

 • pasek na nadgarstek

 • protokół kalibracji fabrycznej

 • baterieDANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE

MODEL

TESTO 410-1

TESTO 410-2

NR KATALOGOWY

0560 4101

0560 4102

PRZEPŁYW POWIETRZA

ZAKRES POMIAROWY [m/s]

OD 0,4 DO 20

DOKŁADNOŚĆ [m/s]

± (0,2 + 0,2% MIERZONEJ WARTOŚCI)

ROZDZIELCZOŚĆ [m/s]

0,1

POMIAR TEMPERATURY - NTC

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD -10 DO +50

DOKŁADNOŚĆ [°C]

± 0,5

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

0,1

SZYBKOŚĆ POMIARU [s]

0,5

WILGOTNOŚĆ – CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY

ZAKRES POMIAROWY [%RH]

--

OD 0 DO 100

DOKŁADNOŚĆ [%RH]

--

± 2,5 (OD 5 DO 95)

ROZDZIELCZOŚĆ [%RH]

--

0,1

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

WAGA

110

WYMIARY

133 x 46 x 25

TEMPERATURA PRACY [°C]

OD -10 DO +50

KLASA ZABEZPIECZENIA

IP10

TYP BATERII

2 x AAA MIKRO BATERIA

ŻYWOTNOŚĆ BATERII [h]

100

60

TEMPERATURA SKŁADOWANIA [°C]

OD -20 DO +70

Model Zakres pomiarowy Temperatura pracy
TESTO 410-1 OD 0,4 DO 20 m/s / OD -10 DO +50°C OD -10 DO +50
TESTO 410-2 OD 0,4 DO 20 m/s / OD -10 DO +50°C / OD 0 DO 100 %RH OD -10 DO +50

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.