PL EN

Odwrócona osmoza

osmoza odwrócona
Osmoza, proces polegający na przechodzeniu (dyfuzji) cząsteczek płynu z roztworu o stężeniu mniejszym, do roztworu o stężeniu większym.

Osmoza odwrócona natomiast, jest to proces polegający na odwrotności powyższego. Przepływ cząsteczek następuje z roztworu o większym stężeniu, do roztworu o stężeniu mniejszym.

Początkowo osmoza odwrócona wykorzystywana była przede wszystkim w procesie odsalania wody morskiej. Szybko jednak, proces ten znalazł zastosowanie również w innych dziedzinach. Jako niezwykle skuteczny sposób usuwania lub znacznej redukcji zanieczyszczeń, stosuje się ją do oczyszczania ścieków przemysłowych.

Jest to również najskuteczniejsza obecnie, metoda uzdatniania wody, wykorzystywana przez producentów wody butelkowanej a dzięki coraz bardziej popularnym filtrom  do uzdatnienia wody kranowej, stała się również popularną metodą oczyszczania wody do użytku domowego.

Proces oczyszczania wody polega na przepuszczeniu wody przez błonę filtru osmotycznego. Woda zostaje „przeciśnięta” przez półprzepuszczalną błonę. Następuje przepływ cząsteczek wody z roztworu o większym stężeniu czyli wody zanieczyszczonej do roztworu o mniejszym stężeniu - woda bez zanieczyszczeń.

Profesjonalne urządzenia do oczyszczania wody możemy podzielić na:
  • Demineralizatory - urządzenia do uzdatniania wody pracujące pod ciśnieniem sieci wodociągowej (również systemy przemysłowe)
  • Destylatory - urządzenia służące do oczyszczania wody w wyniku procesu odparowania, a następnie skroplenie oczyszczanej wody