PL EN

Homogenizacja

Homogenizacja
Proces polegający na wytworzeniu jednorodnej mieszaniny ze składników które nie ulegają zmieszaniu w sposób naturalny.

Homogenizacja, dzięki której możliwe jest uzyskanie jednolitej konsystencji materiału, wykorzystywana jest głównie w przetwórstwie mleczarskim.  Jednak możliwości wykorzystania procesu są dużo większe. Homogenizacji mogą zostać poddane wszelkiego rodzaju materiały, zarówno stałe, jak i płynne oraz ich mieszaniny. Proces znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle: przy produkcji farb, kosmetyków, tworzyw sztucznych czy leków jak również w laboratoriach, gdzie proces homogenizacji często poprzedza właściwą analizę, pozwalając w procesie rozdrobnienia badanego materiału, na pozyskanie konkretnych interesujących związków znajdujących się w próbce. Proces homogenizacji przeprowadza się w specjalnie przeznaczonych do tego celu urządzeniach zwanych homogenizatorami. Doskonale obrazuje nam ten proces homogenizacji tłuszczu mlekowego będąca typowym zabiegiem mechanicznym, podczas którego mleko przepompowywane przez wąską szczelinę pod wpływem dużego ciśnienia i  dużej prędkości. W wyniku tego zbiegu powstają warunki podczas których następuje rozerwanie agregatów tłuszczowych, po czym utrzymywane są nowe agregaty tłuszczowe w stanie dyspersji i uzyskanie w tym momencie agregaty w postaci złogów tłuszczowych pomiędzy fazami fazy tłuszczowej i serum mleka. Stężenie tłuszczu i stan fizyczny fazy tłuszczowej w będącej w stanie procesu homogenizacji, a także ciśnienie homogenizacji są głównymi czynnikami decydującymi o rozmiarze i dyspersji powstających agregatów tłuszczowych. Ciśnienie homogenizacji w tym wypadku jest jednak czynnikiem najważniejszym.

Ze względu na metodę rozdrabniania materiału wyróżnić możemy kilka rodzajów homogenizatorów.

Do najbardziej popularnych należą:
  • Homogenizatory mechaniczne i nożowe - w których homogenat otrzymywany jest poprzez rozdrobnienie materiału przy pomocy wirujących z dużą szybkością ostrzy
  • Homogenizatory łopatkowe -  homogenat otrzymuje się poprzez rozcieranie materiału rytmicznymi ruchani łopatek o ścianę urządzenia
  • Homogenizatory kulkowe (tzw. młyny) - do rozdrabniania wykorzystywane są specjalne kulki wykonane z materiału odpowiednio dobranego do rodzaju rozdrabnianego produktu