PL EN

Co to jest fotosynteza?

Fotosynteza to proces, w którym rośliny, glony i niektóre bakterie przekształcają energię światła słonecznego w energię chemiczną w formie związków organicznych, głównie glukozy. Podczas fotosyntezy, dwutlenek węgla (CO₂) i woda (H₂O) są przekształcane w cukier (glukozę) przy użyciu energii pochodzącej ze światła słonecznego. W tym procesie wydzielany jest tlen (O₂).

Ogólna równowaga reakcji fotosyntezy wygląda następująco: 6CO2+6H2O+energiasˊwiatła→C6H12O6+6O2

Gdzie zachodzi fotosynteza? Fotosynteza zachodzi głównie w chloroplastach – specjalnych organellach w komórkach roślinnych. Chloroplasty zawierają zielony pigment – chlorofil, który pochłania energię światła słonecznego i odgrywa kluczową rolę w procesie fotosyntezy.

Proces fotosyntezy składa się z dwóch głównych etapów:

  1. Etap świetlny (reakcje świetlne) – zachodzi w błonach tylakoidów w chloroplastach. Podczas tego etapu energia świetlna jest absorbowana przez chlorofil i przekształcana w energię chemiczną w formie ATP (adenozynotrójfosforanu) i NADPH (nikotynamidoadeninowego dinukleotydu fosforanu).
  2. Etap ciemny (cykl Calvina) – zachodzi w stromie chloroplastów. W tym etapie, przy użyciu energii z ATP i NADPH, dwutlenek węgla jest zamieniany w cukry, takie jak glukoza.

Chociaż etap ciemny nazywany jest "ciemnym", nie oznacza to, że zachodzi tylko w ciemności. Nazwa ta odnosi się do faktu, że te reakcje nie wymagają bezpośrednio światła, aby przebiegać. Jednakże energia zebranej podczas etapu świetlnego jest niezbędna do napędzania reakcji etapu ciemnego.