PL EN

Elektroliza wody

Elektroliza wody
Proces, polegający na przepływie prądu elektrycznego, przez przewodnik elektrolityczny (roztwory elektrolitów). Procesowi temu towarzyszą różnego rodzaju reakcje chemiczne na granicy faz - przewodnik metaliczny / przewodnik elektrolityczny. Elektroliza może zachodzić zarówno w środowisku kwaśnym jak i zasadowym.

Elektroliza wody jest nieskomplikowanym i stosunkowo tanim sposobem przemysłowego otrzymywania wodoru i tlenu o bardzo wysokiej czystości.  Pierwszy raz rozkładu wody na wodór i tlen pod wpływem prądu elektrycznego  dokonał angielski fizyk W. Grave w roku 1839.

Skutki przepływu prądu przez wodę (elektrolizy):

– uporządkowanie ruchu jonów,
– podział na jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony),
– przebieg procesów chemicznych na powierzchniach elektrod,
– zmiany stężenia w obszarach elektrolitu sąsiadujących z elektrodami.

Procesy chemiczne zachodzące podczas elektrolizy oraz właściwości roztworów badamy i mierzymy przy pomocy elektrod oraz czujników.

Istotną wadą procesu elektrolizy wody jest bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną stąd też, proces jest opłacalny jedynie wtedy, gdy dysponujemy źródłem taniej energii elektrycznej. Dużo bardziej opłacalne jest pozyskiwanie wodoru z gazu ziemnego stąd w czasach rozwoju przemysłu petrochemicznego sięga się po metodę elektrolizy wody w celu otrzymania wodoru.