PL EN

Pompy olejowe seria RZ

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wysoka wydajność
 • Kompaktowe i lekkie
 • Klasa bezpieczeństwa IP 40
 • Pompa wypełniona olejem, gotowa do użycia
 • Znak CE
 • Instrukcja obsługi
 • Gwarancja 12 miesięcy z możliwością wydłużenia

Wysokowydajne pompy olejowe o wyjątkowo zwartej konstrukcji i małej wadze. Są idealnym rozwiązaniem do procesów laboratoryjnych, które wymagają niskiej próżni końcowej przy średnim natężeniu przepływu. Mają innowacyjny system smarowania podzespołów. Duża objętość oleju wydłuża okresy wymiany oleju i okresy serwisowe oraz chroni pompę podczas rozruchu. Po wyłączeniu pompa uszczelniana jest próżniowo, chroniąc aplikację przed niepożądanym odpowietrzeniem lub przed zwrotnym przepływem oleju.

Pompy podstawowe

Maks. szybkość pompowania
przy 50 Hz w m³/h

do 2x10-3 mbar

Jednostka pompująca
PC 3 do 2x10-3 mbar

Pompy z akcesoriami
do 2x10-3 mbar

RZ 2.5

2.3

RZ 2.5
RZ 2.5
PC 3 / RZ 2.5
PC 3 / RZ 2.5
RZ 2.5 +FO +VS 16
RZ 2.5 +FO +VS 16

RZ 6

5.7

RZ 6
RZ 6
PC 3 / RZ 6
PC 3 / RZ 6
RZ 6 +FO +VS 16
RZ 6 +FO +VS 16
RZ 6 +FO +VS 16 +Set DCP+VSP 3000
RZ 6 +FO +VS 16 +Set DCP+VSP 3000

RZ 9

8.9

RZ 9
RZ 9
PC 3 / RZ 9
PC 3 / RZ 9

 Dane techniczne:

 • Pompy próżniowe jednostopniowe i dwustopniowe
 • Prędkości przepływu pomp: od 2.3 do 8.9 m3h
 • Próżnia końcowa 2x10-3 mbar
 • Wysoka tolerancja na parę wodną i rozpuszczalnikową ze względu na balast gazowy o dużej objętości
 • Cicha praca i doskonała próżnia, nawet z gaz balastem
 • Aktywna ochrona antykorozyjna: po wyłączeniu pracy pompy, cykl olejowy zamyka się próżniowo przed wlotem żrących gazów i zanieczyszczeń olejowych do zbiornika
 • Nowy projekt obwodu smarowania i duża objętość oleju zapewniają dłuższe okresy wymiany oleju i okresy serwisowe
 • Kompaktowa konstrukcja, niska waga i łatwa obsługa dzięki teleskopowej konstrukcji
 • Bardzo dobra próżnia końcowa nawet z gaz balastem

 Wyposażenie opcjonalne:

 • Zawory odcinające np. VS 16, nr kat.: 20665004
 • Filtry mgły olejowej FO do pomp R 2/2.5/5/6, nr kat.: 20698003, do pomp R 8/9/16, nr kat.: 20698017,
 • Separatory instalowane na wlotach pomp AK do pomp R 2 / 2.5, nr kat.: 20698000, do pomp R 5 / 6, nr kat.: 20698006, do pomp R 8 / 9 / 16, nr kat.: 20698007
 • Zawory próżni np. VACUU-VIEW EXTENDED do monitorowania próżni procesu, nr kat.: 20683210
 • Kontrolery próżni do monitorowania i kontrolowania próżni procesu
 • Małe kołnierze z króćcem do węży
 • Gumowe rury próżniowe
 • Rury ze stali nierdzewnej
 • Cold trapy SKF H 25 nr kat.: 20667051, SKF H 40 nr kat.: 20667053, GKF 1000i nr kat.: 20667056
 • Oleje do pomp rotacyjnych B, K8 lub olej perfluoropolieterowy, oleje dostępne w różnych pojemnościach

Model Wydajność [dm3/h] Opcje
Pompa RZ 2.5 nr kat.: 20698120 2,3/2,8 m3/h -
Pompa RZ 2.5 +FO +VS 16 nr kat.: 20698029 2,3/2,8 m3/h FO i VS 16
Jednostka pompująca PC 3 / RZ 2.5, nr kat.: 20699890 2,3/2,8 m3/h FO / Cold trap GKF 1000i / Trójnik / VS16
Pompa RZ 6 nr kat.: 20698130 5,7/6,8 m3/h -
Pompa RZ 6 +FO +VS 16 nr kat.: 20698039 5,7/6,8 m3/h FO i VS 16
Jednostka pompująca PC 3 / RZ 6, nr kat.: 20699893 5,7/6,8 m3/h FO / Cold trap GKF 1000i / Trójnik / VS16
Pompa RZ 6 +FO +VS 16 + zawór VACUU·VIEW extended, nr kat.: 20698160 5,7/6,8 m3/h RZ 6 +FO +VS 16 + zawór VACUU·VIEW extended
Pompa RZ 9 nr kat.: 20698140 8,9/10,2 m3/h -
Jednostka pompująca PC 3 / RZ 9, nr kat.: 20699895 8,9/10,2 m3/h FO / Cold trap GKF 1000i / Trójnik / VS16

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.