PL EN

Oleje do pomp olejowych

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Oleje do rotacyjnych pomp łopatkowych firmy Vacuubrand spełniają wysokie wymagania, szczególnie w warunkach ciągłej pracy:
  • niskie ciśnienie pary nawet w wysokich temperaturach
  • doskonałe właściwości smarne
  • niski przepływ oleju
  • odporne na rozkład
  • zminimalizowane utlenianie
Olej B

Ten olej do pompy próżniowej ma doskonałe właściwości lepkościowe. Dobra odporność chemiczna, niskie ciśnienie pary, a także lepsza stabilność podczas pompowania utleniaczy, takich jak pary kwasów i zasad, czynią go lepszym w porównaniu do standardowych olejów mineralnych.

Wiele pompowanych substancji może powodować pogorszenie jakości zwykłego oleju w pompie, co prowadzi do problemów mechanicznych. Zapobiegawczo należy stosować specjalne oleje. Specjalne oleje mogą zachowywać właściwości smarne,natomiast zapewniają jedynie ograniczoną ochronę przed korozją. Uruchomienie pomp w niskich temperaturach może być trudne.

Olej K8

Ten olej jest specjalnie zaprojektowany do pompowania par kwaśnych, ale jest bardzo higroskopijny i ma ograniczoną zdolność do pary wodnej. Dodatek alkaliczny jest zużywany podczas pracy, co powoduje konieczność regularnej wymiany płynu - nawet jeśli pompa nie jest używana przez kilka dni. Olej K8 w pompie nie ma niskiego ciśnienia pary i cech lepkościowych oleju typu B. Pompy nie osiągną zatem określonej próżni końcowej i mogą nie działać dobrze w temperaturach <18 ° C.

Olej perfluoropolieterowy

Ten olej syntetyczny ma doskonałą odporność chemiczną. Dlatego często stosuje się go do pompowania silnych utleniaczy (halogenków, tlenków azotu itp.). Ponieważ tego rodzaju oleju nie wolno mieszać z olejami mineralnymi. Pompa przeznaczona do tego oleju powinna być od samego początku napełniana tylko olejem perfluoropolieterowym. Aby zmienić istniejącą pompę na ten olej, pompa musi zostać całkowicie zdemontowana, oczyszczona i ponownie napełniona olejem perfluoropolieterowym przez autoryzowany serwis.

Dane techniczne

Ciśnienie pary (mbar) przy temperaturze roboczej pompy

Temperatura zapłonu°C

Lepkość w 40°C mm²/sek

Gęstość 20°C g/cm³

Olej B

< 1 x 10-3

264

94

0.87

Olej K 8

< 5 x 10-3

249

128

0.89

Olej perfluoropolieterowy

< 3 x 10-5

-

60

1.89


Model Pojemność Inne
Olej B, 1L nr kat.: 20687010 1 litr butelka
Olej B, 5L nr kat.: 20687011 5 litrów kanister
Olej B, 20L nr kat.: 20687012 20 litrów kanister
Olej B, 200L nr kat.: 20687013 200 litrów beczka
Olej K8, 1L nr kat.: 20687100 1 litr butelka
Olej K8, 5L nr kat.: 20687101 5 litrów kanister
Olej K8, 20L nr kat.: 20687102 20 litrów kanister
Olej perfluoropolieterowy, 0.5L nr kat.: 20687600 0,5 litra butelka

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.