PL EN

Pompy hybrydowe seria RC 6

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Bardzo duża odporność chemiczna
 • Klasa bezpieczeństwa IP 40
 • Wydajność 5,9/6,9 m³/h
 • Próżnia końcowa 2x10-3 mbar
 • Zmniejszona korozja wewnętrzna, nawet podczas pracy z żrącymi oparami
 • Wymiana oleju zazwyczaj zmniejsza się o 90% lub więcej w porównaniu z pompami tradycyjnymi
 • Łatwość konserwacji dzięki konstrukcji teleskopowej
 • Przyjazna dla środowiska
 • Pompa wypełniona olejem, gotowa do użycia
 • Znak CE
 • Instrukcja obsługi
 • Gwarancja 12 miesięcy z możliwością wydłużenia

Połączenie dwustopniowej obrotowej pompy łopatkowej i dwustopniowej chemicznej pompy membranowej w celu zwiększenia odporności chemicznej. Pompa membranowa utrzymuje zbiornik oleju pod próżnią, aby utrzymać cząstkowe ciśnienia oparów rozpuszczalnika na poziomach poniżej ich punktów kondensacji co zmniejsza stężenie tlenu i gazów korozyjnych. Dlatego pompy hybrydowe mają znacznie wyższą odporność na agresywne gazy niż konwencjonalne obrotowe pompy łopatkowe.

 Dane techniczne:

 • Wydajność 5,9/6,9 m³/h
 • Próżnia końcowa 2x10-3 mbar
 • Klasa bezpieczeństwa IP 40
 • Emisja hałasu 50 dBA

TERMODYNAMICZNA ZASADA FUNKCJI POMPY HYBRYDOWEJ

1 - Para jest zasysana pod niskim ciśnieniem i w temperaturze otoczenia.

2 - Para jest podgrzewana do ok. 60 ° C przez wymianę ciepła i sprężanie w pompie.

C - Problem kondensacji w „normalnych” pompach z łopatkami obrotowymi: W drodze do ciśnienia atmosferycznego ciśnienie pary nasyconej (przejście do stanu ciekłego) jest osiągane wewnątrz sekcji wypełnionej olejem. Wynik: Kondensacja i korozja wewnątrz pompy; zanieczyszczenie oleju.

3 - Pompa hybrydowa: Chemiczna pompa membranowa odprowadza opary ze zbiornika oleju pompy łopatkowej. W zamierzonych warunkach pracy nie dochodzi do kondensacji wewnątrz części wypełnionej olejem, a zwłaszcza w zbiorniku oleju. (Jakakolwiek kondensacja zachodząca w bezolejowej pompie membranowej jest znacznie mniej problematyczna.) Mniej kondensacji oznacza mniej korozji i czystszy olej dla dłuższej żywotności. Na przykład w przypadku oparów kwasu opróżnienie zbiornika oleju do 20 mbar zmniejsza korozję około 50 razy!

Wyposażenie opcjonalne:

 • Zawory odcinające np. VS 16, nr kat.: 20665004
 • Filtry mgły olejowej FO do pomp
 • Separatory instalowane na wlotach pomp AK
 • Zawory próżni np. VACUU-VIEW EXTENDED do monitorowania próżni procesu, nr kat.: 20683210
 • Kontrolery próżni do monitorowania i kontrolowania próżni procesu
 • Małe kołnierze z króćcem do węży
 • Gumowe rury próżniowe
 • Rury ze stali nierdzewnej
 • Rury z PTFE
 • Oleje do pomp rotacyjnych B, K8 lub olej perfluoropolieterowy, oleje dostępne w różnych pojemnościach
Model Opcje
Pompa RC 6 nr kat.: 20698560 -
Pompa PC 3 / RC 6 nr kat.: 22613307 Cold trap GKF 1000i / Trójnik / VS16
Pompa PC 8 / RC 6 nr kat.: 20698570 EK - system odzyskiwania rozpuszczalnika

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.