PL EN

Systemy próżniowe serii PC 3001 Vario do 1.5 mbar

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Konstrukcji chemoodporna.
 • Przeznaczona do ciągłego pompowania korozyjnych gazów i oparów.
 • Pompa bez olejowa.
 • Wszystkie części mające kontakt z pompowanymi mediami są wykonane z chemoodpornych fluoroplastów.
 • Pompa o dobrej odporności na amidy kwasowe (dimetyloformamid (DMF), acetamid, formamid), rozcieńczone lub słabe kwasy (kwas octowy, kwas węglowy, kwas masłowy), stężone lub silne kwasy (kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas trifluorooctowy (TFA), alkohole (metanol, etanol, butanol), aldehydy (formaldehyd, etanal, heksanal), aminy (1-Metylo-2-pirolidon (NMP), trietyloamina), zasady (wodorotlenek sodu i potasu, amoniak), estry (octan etylu, mrówczan butylu, maślan pentylu), etery (eter dietylowy, tetrahydrofuran, dioksan), węglowodory alifatyczne (pentan, heksan, heptan), węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksylen), węglowodory fluorofcowane (chlorek metylu, chloroform, chlorek etylu), ketony (aceton, cykloheksanon), kwasy utleniające lub środki utleniające (ozon, nadtlenek wodoru, chlor), sulfotlenki (dimetylosulfotlenek (DMSO))
 • Wyposażona w zawór balastu gazowego.

Pompa umożliwiająca precyzyjną kontrolę podciśnienia dzięki kontrolerowi VACUU · SELECT. Kontroler wykrywa wrzenie rozpuszczalnika i automatycznie dostosowuje prędkość silnika pompy. Wyposażona jest w system usuwania skroplonych oparów. Skraplacz oparów spalin umożliwia prawie całkowite odzyskiwanie rozpuszczalników.


Charakterystyka: 

 • System próżniowy PC 3001 VARIO SELECT precyzyjnie kontroluje poziom próżni w celu osiągnięcia niezrównanej kontroli procesu.
 • System idealny do rozpuszczalników o wysokiej temperaturze wrzenia.
 • W trybie automatycznym pompa dostosowuje prędkość silnika co sprawia, że pompa jest cicha, ma niskie wibracje i zapewnia wyjątkowo długie okresy międzyobsługowe.
 • Pompa posiada automatyczną detekcję punktu wrzenia.
 • System wyposażony na wlocie w separator  wykonany ze szkła z solidną powłoką ochronną, zapobiegający przedostawaniu się cząstek do pompy, zapobiegając uszkodzeniom i wydłużając tym samym żywotność pompy.
 • System próżniowy wyposażony na wylocie w separator wykonany ze szkła pozwala na całkowity odzysk rozpuszczalników w przypadku, gdy jest stosowany z linią zimnej wody lub chłodzącym układem recyrkulacji w celu ekonomicznego recyklingu i ochrony środowiska.
 • System próżniowy wyposażony w chłodnicę.
 • Pompa posiada zintegrowany kontroler VACUU · SELECT z graficznym interfejsem Użytkownika, zapewniający łatwy w użyciu interfejs aplikacji, który obejmuje wszystkie typowe aplikacje laboratoryjne.

Kontroler VACUU – SELECT:

 • W celu odparowania rozpuszczalnika sterownik VACUU · SELECT wykrywa wrzenie rozpuszczalnika i automatycznie dostosowuje prędkość silnika pompy.
 • Możliwość pracy w trybie ręcznym dla prostych procesów i w trybie automatycznym.
 • Możliwość tworzenia nowych programów za pomocą prostej edycji metodą przeciągnij i upuść.
 • Menu w 14 językach.
 • Przystosowany dla wszystkich procesów chemicznych i przyrodniczych.
 • Wszystkie części mające kontakt z chemikaliami wykonane z materiałów odpornychna chemikalia.
 • Ekran dotykowy można obsługiwać w rękawicach ochronnych.
 • Interaktywne menu zaprojektowane dla aplikacji laboratoryjnych.
 • Kontroler posiada konkretne wskazówki dla Użytkownika.
 • Wyświetlacz odporny na korozję, szczelny.
 • Panel dotykowy wykonany ze szkła.
 • Wyposażony w ceramiczny sensor próżni.
 • Możliwość odczytu danych przy pomocy USB lub interfejsu sieciowego.
Jednostka pompująca:
 • Maksymalna szybkość pompowania: 2.0 m3/h.
 • Próżnia końcowa: 2 mbar.
 • Rozmiar węża do podłączenia do wlotu: DN 6-10 mm.
 • Rozmiar węża do podłączenia do wylotu: DN 8-10 mm.  
 • Rozmiar węża do podłączenia do chłodnicy: 2x DN 6-8 mm.
 • Moc silnika: 0.16 kW.
 • Zakres prędkości silnika: 200-3000 min-1.
 • Klasa ochrony IP20.

Informacje ogólne:

 • Poziom hałasu: 42 dBA.
 • Zgodność ATEX (tylko dla 230V): II 3/- G IIC T3 X tylko na atmosferę wewnętrzną
 • Urządzenie dostarczane gotowe do pracy z instrukcją obsługi i deklaracją CE
 • Gwarancja 12 miesięcy z możliwością wydłużenia
Model Opcje
System PC 3001 Vario select nr kat.: 20700200 -
System PC 3001 Vario select TE nr kat.: 20700220 kondensator suchego lodu na wylocie pompy
System PC 3001 Vario select EK Peltronic nr kat.: 20700245 system Peltronic