PL EN

Pompy membranowe do 1.5 mbar VACUUBRAND 2

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Kompaktowe pompy membranowe
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Opatentowany nowy układ napędowy dla wyjątkowo cichej pracy o bardzo niskim poziomie wibracji (NT)
 • Wyjątkowa żywotność membran dzięki ultra wytrzymałej konstrukcji kanapkowej z PTFE
 • Opatentowany nowy system montażu zaworu w celu uproszczenia dostępu serwisowego (NT)
Typowe zastosowania chemicznych pomp membranowych obejmują odprowadzanie agresywnych chemicznie gazów i par z takich urządzeń, jak wyparki obrotowe, suszarki próżniowe i koncentratory. Chemiczne pompy membranowe VACUUBRAND mają wyjątkową odporność chemiczną. Ich konstrukcja z fluoropolimerami sprawia, że są one bardzo odporne na opary chemiczne od wlotu do wylotu i bardzo tolerancyjne na kondensaty. Nasze dwu-, trzy- i czterostopniowe pompy mają również zawór balastu gazowego, który zapewnia ciągłe oczyszczanie przy minimalnym wpływie na najwyższe podciśnienie podczas pracy ze skraplającymi się oparami. Komory pompowe są hermetycznie oddzielone od układu napędowego, co zapewnia długą żywotność części mechanicznych. Co najważniejsze, pompy membranowe nie zawierają oleju, co znacznie zmniejsza wymagania serwisowe w porównaniu z pompami olejowymi. Eliminują koszty utylizacji zużytego oleju tak jak to jest w przypadku rotacyjnych pomp łopatkowych (pomp olejowych).

Pompy membranowe chemoodporne firmy VacuuBrand dostępne są w sprzedaży z różnymi prędkościami przepływu jak i z różnymi wartościami próżni końcowej. Modele jednostopniowe osiągają próżnię do 70 mbar. Łączenie głowic pomp szeregowo jako pomp dwu-, trzy- lub czterostopniowych pozwala osiągać najwyższą próżnię aż do 0,6 mbar. Równoległe głowice zapewniają wyższe prędkości przepływu. Producent oferuje kombinacje, które zaspokoją praktycznie każdą potrzebę laboratoryjną.

Aplikacja

Pompy membranowe chemoodporne
pompy podstawowe
dla wielu systemów

Systemy próżniowe chemoodporne
bez kontroli próżni

Jednostki pompujące chemoodporne
kontrola próżni i system odzysku rozpuszczalnika

Chemiczne jednostki pompujące
z dwoma portami próżniowymi do obsługi dwóch aplikacji jednocześnie

Pompy membranowe chemoodporne z elektroniczną kontrolą próżni

do 1.5 mbar
Zatężanie, suszenie

Do rozpuszczalników o wysokiej temperaturze wrzenia

Wyparki rotacyjne

Koncentratory próżniowe


Nomenklatura dla pomp VACUUBRAND jest zbudowana z następujących kodów określających określone cechy lub komponenty:

M = pompa membranowa

E, Z, D, V = liczba stopni pompy
E = jednostopniowa, do 70 mbar
Z = dwustopniowa, do 7 mbar
D = trzystopniowa, do 1,5 mbar
V = czterostopniowa, do 0,6 mbar

C = chemoodporna

NT = oznacza serię pomp obejmujących Nową Technologię

AK = zbiornik separatora dla kondensatów wlotowych lub wylotowych, zbiera cząsteczki i krople, utrzymuje przepływ kondensatu w przewodzie próżniowym do pompy, chroniąc wydajność pompy i zapewniając dodatkową redukcję hałasu po stronie ciśnienia.

EK = skraplacz par gwarantujący 100% odzysk rozpuszczalnika, zwarta konstrukcja, chroni środowisko i powietrze w laboratorium.

TE = kondensator chłodzony suchym lodem lub lodem wodnym do odzyskiwania rozpuszczalnika

PC = „Jednostka pompująca, chemia” - pompa chemiczna z kontrolą próżni i odzyskiem rozpuszczalnika

System próżniowy chemoodporny = pompa chemiczna z akcesoriami, takimi jak zbiornik wlotowy i / lub odzyskiwanie rozpuszczalnika

Chemiczna jednostka pompująca = chemiczny system próżniowy z kontrolą próżni i odzyskiem rozpuszczalnika

SYNCHRO = jednostka pompująca do jednoczesnego działania dwóch niezależnych aplikacji próżniowych za pomocą jednej pompy


Firma VACUUBRAND oferuje systemy próżniowe chemoodporne, jednostki pompujące jako kompletne systemy gwarantujące pożądany zakres próżni i natężenie przepływu. Istnieje możliwość zmaksymalizowania wydajności, jej funkcjonowania i ochrony środowiska dzięki odpowiedniej kombinacji skoordynowanych akcesoriów. Podstawowe pompy z różnych rodzin systemów są zamontowane w przenośnym systemie zajmującym niewiele miejsca i wyposażone w akcesoria odpowiednie do określonych zastosowań.

Komponenty

AK - separator dla kondensatów po stronie wlotu lub wylotu. Separator wlotowy (po stronie ssącej) zbiera cząsteczki i krople cieczy. Separator par (po stronie ciśnienia) zbiera kondensat na wylocie, zapobiega powrotowi kondensatu do pompy i pomaga zachować cichą pracę pompy.

EK - skraplacz do wychwytywania par z wylotu pompy. Wykonany z ekranowanego szkła jest kompaktowy, ale nadal bardzo wydajny. Pozwala na praktycznie 100% odzysk rozpuszczalników i zapewnia ochronę atmosfery w laboratorium.

EK Peltronic® - chłodnica, która nie wymaga podłączenia do wody lub suchego lodu. Chłodzenie oparte jest na technologi Peltiera.
 
TE - skraplacz do suchego lodu lub wody lodowej do kontroli emisji i odzyskiwania rozpuszczalnika bez dopływu wody chłodzącej.

Czujnik poziomu cieczy RK 500 lub EK 1000: Uniemożliwia przepełnienie zbiorników (w AK lub EK); przesyła sygnały ostrzegawcze za pośrednictwem elektronicznego regulatora podciśnienia z połączeniami VACUU · BUS®, a w razie potrzeby zatrzymuje proces pompowania.

Manometr: Mechaniczny manometr próżniowy zapewnia wskazanie trendu i przybliżone poziomy próżni w niektórych naszych bardziej podstawowych modelach.

        MZ 2C NT + AK + M + D
        PC 101 NT
        PC 201 NT

Dwa przyłącza próżniowe w jednej jednostce pompującej: Mamy systemy i jednostki pompujące z drugim przyłączem próżniowym dostępne do niezależnego działania dwóch procesów równolegle za pomocą tylko jednej pompy. Zawory zwrotne niezawodnie izolują od siebie dwie różne aplikacje.

M - Ręczna regulacja kontroli przepływu: Zawór kontroli przepływu został zaprojektowany w celu łatwej regulacji efektywnego natężenia przepływu i zamontowany na separatorze wlotowym w niektórych jednostkach pompujących


 • Pompy o dobrej odporności na amidy kwasowe (dimetyloformamid (DMF), acetamid, formamid), rozcieńczone lub słabe kwasy (kwas octowy, kwas węglowy, kwas masłowy), stężone lub silne kwasy (kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas trifluorooctowy (TFA), alkohole (metanol, etanol, butanol), aldehydy (formaldehyd, etanal, heksanal), aminy (1-Metylo-2-pirolidon (NMP), trietyloamina), zasady (wodorotlenek sodu i potasu, amoniak), estry (octan etylu, mrówczan butylu, maślan pentylu), etery (eter dietylowy, tetrahydrofuran, dioksan), węglowodory alifatyczne (pentan, heksan, heptan), węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksylen), węglowodory fluorofcowane (chlorek metylu, chloroform, chlorek etylu), ketony (aceton, cykloheksanon), kwasy utleniające lub środki utleniające (ozon, nadtlenek wodoru, chlor), sulfotlenki (dimetylosulfotlenek (DMSO))
 • Wyposażone w zawór balastu gazowego.
 • Zgodność ATEX (tylko dla 230V): II 3/- G IIC T3 X tylko na atmosferę wewnątrz.
 • Urządzenia dostarczane gotowe do pracy z instrukcją obsługi i deklaracją CE.
 • Gwarancja 12 miesięcy z możliwością wydłużenia
 • Gładkie powierzchnie dla łatwego czyszczenia (NT)
 • Nowy system uszczelnień zapewnia zmniejszone wycieki w celu poprawy ostatecznego podciśnienia (NT)
 • Przeznaczone do ciągłego pompowania korozyjnych gazów i oparów.
 • Pompy bez olejowe.
 • Wszystkie części mające kontakt z pompowanymi mediami są wykonane z chemoodpornych fluoroplastów
Model Wydajność [dm3/h] Opcje
Pompa PC 201 NT nr kat.: 20737000 3,4/3,8 m3/h AK+EK+M+manometr
Pompa PC 610 select nr kat.: 20737150 3,4/3,8 m3/h Kontroler VACUU-SELECT+AK+EK+2 punktowa kontrola
Pompa PC 611 select nr kat.: 20737250 3,4/3,8 m3/h Kontroler VACUU-SELECT+AK+EK+2 punktowa kontrola+M
Pompa PC 620 select nr kat.: 20737350 3,4/3,8 m3/h Kontroler VACUU-SELECT+AK+EK+2 punktowa kontrola
Pompa MD 4C VARIO select nr kat.: 20736550 4,6 m3/h Kontroler VACUU-SELECT
Pompa PC 3004 VARIO select nr kat.: 20737550 4,6 m3/h Kontroler VACUU-SELECT+AK+EK
Pompa MD 12C NT nr kat.: 20743300 12,0/13,3 m3/h -
Pompa MD 12C NT +EK nr kat.: 20743500 12,0/13,3 m3/h EK
Pompa MD 12C NT +AK+EK nr kat.: 20743600 12,0/13,3 m3/h AK+EK
Pompa MD 12C VARIO select nr kat.: 20743750 12,0/13,3 m3/h Kontroler VACUU-SELECT
Pompa PC 3012 VARIO select nr kat.: 20743850 15,0 m3/h Kontroler VACUU-SELECT+EK+AK
Pompa PC 3012 NT VARIO DUO nr kat.: 22614930 28,0 m3/h AK+EK

Zobacz również