PL EN

Pompy membranowe do 0.6 mbar VACUUBRAND

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Kompaktowe pompy membranowe
 • Wysoka odporność chemiczna
 • Opatentowany nowy układ napędowy dla wyjątkowo cichej pracy o bardzo niskim poziomie wibracji (NT)
 • Wyjątkowa żywotność membran dzięki ultra wytrzymałej konstrukcji kanapkowej z PTFE
 • Opatentowany nowy system montażu zaworu w celu uproszczenia dostępu serwisowego (NT)
Typowe zastosowania chemicznych pomp membranowych obejmują odprowadzanie agresywnych chemicznie gazów i par z takich urządzeń, jak wyparki obrotowe, suszarki próżniowe i koncentratory. Chemiczne pompy membranowe VACUUBRAND mają wyjątkową odporność chemiczną. Ich konstrukcja z fluoropolimerami sprawia, że są one bardzo odporne na opary chemiczne od wlotu do wylotu i bardzo tolerancyjne na kondensaty. Nasze dwu-, trzy- i czterostopniowe pompy mają również zawór balastu gazowego, który zapewnia ciągłe oczyszczanie przy minimalnym wpływie na najwyższe podciśnienie podczas pracy ze skraplającymi się oparami. Komory pompowe są hermetycznie oddzielone od układu napędowego, co zapewnia długą żywotność części mechanicznych. Co najważniejsze, pompy membranowe nie zawierają oleju, co znacznie zmniejsza wymagania serwisowe w porównaniu z pompami olejowymi. Eliminują koszty utylizacji zużytego oleju tak jak to jest w przypadku rotacyjnych pomp łopatkowych (pomp olejowych).

Pompy mebranowe chemoodporne firmy VacuuBrand dostępne są w sprzedaży z różnymi prędkościami przepływu jak i z różnymi wartościami próżni końcowej. Modele jednostopniowe osiągają próżnię do 70 mbar. Łączenie głowic pomp szeregowo jako pomp dwu-, trzy- lub czterostopniowych pozwala osiągać najwyższą próżnię aż do 0,6 mbar. Równoległe głowice zapewniają wyższe prędkości przepływu. Producent oferuje kombinacje, które zaspokoją praktycznie każdą potrzebę laboratoryjną.

Aplikacja

Chemoodporne
pompy podstawowe
dla wielu systemów

Systemy próżniowe chemoodporne
bez kontroli próżni

Jednostki pompujące chemoodporne
kontrola próżni i system odzysku rozpuszczalnika

Pompy membranowe chemoodporne z elektroniczną kontrolą próżni

do 0.6 mbar
Koncentracja, suszenie

W przypadku rozpuszczalników o wysokiej temperaturze wrzenia odparowanie w niskich temperaturach
Wyparki rotacyjne

Koncentratory próżniowe

MV 10C NT
MV 10C NT
MV 10C NT +EK
MV 10C NT +EK
PC 3003 VARIO select
PC 3003 VARIO select
PC 3010 VARIO select
PC 3010 VARIO select
MV 10C VARIO select
MV 10C VARIO select

Nomenklatura dla pomp VACUUBRAND jest zbudowana z następujących kodów określających określone cechy lub komponenty:

M = pompa membranowa

E, Z, D, V = liczba stopni pompy
E = jednostopniowa, do 70 mbar
Z = dwustopniowa, do 7 mbar
D = trzystopniowa, do 1,5 mbar
V = czterostopniowa, do 0,6 mbar

C = chemoodporna

NT = oznacza serię pomp obejmujących Nową Technologię

AK = zbiornik separatora dla kondensatów wlotowych lub wylotowych, zbiera cząsteczki i krople, utrzymuje przepływ kondensatu w przewodzie próżniowym do pompy, chroniąc wydajność pompy i zapewniając dodatkową redukcję hałasu po stronie ciśnienia.

EK = skraplacz par gwarantujący 100% odzysk rozpuszczalnika, zwarta konstrukcja, chroni środowisko i powietrze w laboratorium.

TE = kondensator chłodzony suchym lodem lub lodem wodnym do odzyskiwania rozpuszczalnika

PC = „Jednostka pompująca, chemia” - pompa chemiczna z kontrolą próżni i odzyskiem rozpuszczalnika

System próżniowy chemoodporny = pompa chemiczna z akcesoriami, takimi jak zbiornik wlotowy i / lub odzyskiwanie rozpuszczalnika

Chemiczna jednostka pompująca = chemiczny system próżniowy z kontrolą próżni i odzyskiem rozpuszczalnika

SYNCHRO = jednostka pompująca do jednoczesnego działania dwóch niezależnych aplikacji próżniowych za pomocą jednej pompy


Firma VACUUBRAND oferuje systemy próżniowe chemoodporne, jednostki pompujące jako kompletne systemy gwarantujące pożądany zakres próżni i natężenie przepływu. Istnieje możliwość zmaksymalizowania wydajności, jej funkcjonowania i ochrony środowiska dzięki odpowiedniej kombinacji skoordynowanych akcesoriów. Podstawowe pompy z różnych rodzin systemów są zamontowane w przenośnym systemie zajmującym niewiele miejsca i wyposażone w akcesoria odpowiednie do określonych zastosowań.

Komponenty

AK - separator dla kondensatów po stronie wlotu lub wylotu. Separator wlotowy (po stronie ssącej) zbiera cząsteczki i krople cieczy. Separator par (po stronie ciśnienia) zbiera kondensat na wylocie, zapobiega powrotowi kondensatu do pompy i pomaga zachować cichą pracę pompy.

EK - skraplacz do wychwytywania par z wylotu pompy. Wykonany z ekranowanego szkła jest kompaktowy, ale nadal bardzo wydajny. Pozwala na praktycznie 100% odzysk rozpuszczalników i zapewnia ochronę atmosfery w laboratorium.

EK Peltronic® - chłodnica, która nie wymaga podłączenia do wody lub suchego lodu. Chłodzenie oparte jest na technologi Peltiera.
 
TE - skraplacz do suchego lodu lub wody lodowej do kontroli emisji i odzyskiwania rozpuszczalnika bez dopływu wody chłodzącej.

Czujnik poziomu cieczy RK 500 lub EK 1000: Uniemożliwia przepełnienie zbiorników (w AK lub EK); przesyła sygnały ostrzegawcze za pośrednictwem elektronicznego regulatora podciśnienia z połączeniami VACUU · BUS®, a w razie potrzeby zatrzymuje proces pompowania.

Manometr: Mechaniczny manometr próżniowy zapewnia wskazanie trendu i przybliżone poziomy próżni w niektórych naszych bardziej podstawowych modelach.

        MZ 2C NT + AK + M + D
        PC 101 NT
        PC 201 NT

Dwa przyłącza próżniowe w jednej jednostce pompującej: Mamy systemy i jednostki pompujące z drugim przyłączem próżniowym dostępne do niezależnego działania dwóch procesów równolegle za pomocą tylko jednej pompy. Zawory zwrotne niezawodnie izolują od siebie dwie różne aplikacje.

Ręczna regulacja kontroli przepływu: Zawór kontroli przepływu został zaprojektowany w celu łatwej regulacji efektywnego natężenia przepływu i zamontowany na separatorze wlotowym w niektórych jednostkach pompujących


 • Pompy o dobrej odporności na amidy kwasowe (dimetyloformamid (DMF), acetamid, formamid), rozcieńczone lub słabe kwasy (kwas octowy, kwas węglowy, kwas masłowy), stężone lub silne kwasy (kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas trifluorooctowy (TFA), alkohole (metanol, etanol, butanol), aldehydy (formaldehyd, etanal, heksanal), aminy (1-Metylo-2-pirolidon (NMP), trietyloamina), zasady (wodorotlenek sodu i potasu, amoniak), estry (octan etylu, mrówczan butylu, maślan pentylu), etery (eter dietylowy, tetrahydrofuran, dioksan), węglowodory alifatyczne (pentan, heksan, heptan), węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksylen), węglowodory fluorofcowane (chlorek metylu, chloroform, chlorek etylu), ketony (aceton, cykloheksanon), kwasy utleniające lub środki utleniające (ozon, nadtlenek wodoru, chlor), sulfotlenki (dimetylosulfotlenek (DMSO))
 • Wyposażone w zawór balastu gazowego.
 • Zgodność ATEX (tylko dla 230V): II 3/- G IIC T3 X tylko na atmosferę wewnątrz.
 • Urządzenia dostarczane gotowe do pracy z instrukcją obsługi i deklaracją CE.
 • Gwarancja 12 miesięcy z możliwością wydłużenia
 • Gładkie powierzchnie dla łatwego czyszczenia (NT)
 • Nowy system uszczelnień zapewnia zmniejszone wycieki w celu poprawy ostatecznego podciśnienia (NT)
 • Przeznaczone do ciągłego pompowania korozyjnych gazów i oparów.
 • Pompy bez olejowe.
 • Wszystkie części mające kontakt z pompowanymi mediami są wykonane z chemoodpornych fluoroplastów.

Model Wydajność [dm3/h] Opcje
Pompa PC 3003 VARIO select nr kat.: 20738450 2,8 m3/h Kontroler VACUU-SELECT+AK+EK
Pompa MV 10C NT nr kat.: 20744300 9,5/10,7 m3/h -
Pompa MV 10C NT +EK nr kat.: 20744500 9,5/10,7 m3/h EK
Pompa MV 10C VARIO select nr kat.: 20744750 9,5/10,7 m3/h Kontroler VARIO-SELECT
Pompa VARIO® chemistry pump PC 3010 VARIO select nr kat.: 20744850 13 m3/h Kontroler VACUU-SELECT+AK+EK

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.