PL EN

Negatoskop żaluzjowy do mammografii

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Brak olśnień bocznych
  • Szybki zapłon świetlówek
  • Brak lotów migotania stroboskopowego
  • Regulacja światła światła
  • Dokładny opis detali
  • Kompaktowa obudowa
  • Wymagane certyfikaty
  • Wysoka równomierność oświetlania

Negatoskop żaluzjowy do mammografii NGP większa wygodę oraz precyzję podczas przeglądania zdjęć rentgenowskich oraz cechuje się wysoką dokładnością. Urządzenie umożliwia opis zdjęć bez olśnień bocznych. Cztery lekko pracujące żaluzje pozwalają na dokładne „blendowanie” ekranu również na krawędziach małych powierzchni obrazów. Produkt ten charakteryzuje się bardzo szybkim zapłonem świetlówek, a jego praca całkowicie pozbawiona jest efektu migotania stroboskopowego. Pozwala to na ochronę oczu użytkownika.

Negatoskopy żaluzjowe do mammografii NGP posiadają płynną 
regulację natężenia światła w zakresie od 10 do 100% wartości maksymalnej. Pozwala to na optymalne dobranie jasności ekranu do opisywanych zdjęć w zależności od warunków oświetleniowych pomieszczenia. Połączenie ze sobą wysokiej jakości światła, możliwości regulacji jego natężenia oraz zastosowanie żaluzji prowadzi do lepszego, wygodniejszego i dokładniejszego opisu detali. Urządzenia cechują się również zwartą, kompaktową obudową, pokrytą lakierem proszkowym, odpornym na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Negatoskopy te posiadają wszelkie wymagane certyfikaty. Ponadto charakteryzują się bardzo wysoką równomiernością oświetlenia ekranu. 

Zalety negatoskopów żaluzjowych do mammografii NGP:
- emitowane światło jest łagodne, nie drażni oczu użytkownika,
- podświetlenie odpowiednio podkreśla kontrasty, co ułatwia proces diagnostyczny,
- wymagane certyfikaty,
- nowoczesny design oraz wysokiej jakości materiały,
- płynna regulacja natężenia światła,
- szybki zapłon świetlówek,
- lekko pracujące żaluzje.

Dane techniczne:

Model Pobór mocy Regulacja luminancji Wymiary ekranu Ilość klatek Wymiary
NGP 31 mZ 380 VA TAK 2 pola 96 x 30cm 1 1240 x 940 x 120 mm
NGP 31 mZU 380 VA TAK 96 x 60cm 1
1240 x 940 x 120 mm
NGP 41 mZ 380 VA TAK 2 pola 108 x 30cm 1 1400 x 940 x 120 mm
NGP 41 mZU 380 VA TAK 108 x 60cm 1 1400 x 940 x 120 mm

 

Model Wymiary Opcje
NGP 31 mZ 2 pola 96 x 30cm Regulacja luminacji
NGP 31 mZU 96 x 60cm Regulacja luminacji
NGP 41 mZ 2 pola 108 x 30cm Regulacja luminacji
NGP 41 mZU 108 x 60cm Regulacja luminacji

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.