PL EN

Negatoskop bez żaluzji do mammografii

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

Negatoskop bez żaluzji do mammografii. Negatoskop ten charakteryzuje się bardzo szybkim zapłonem świetlówek. Posiada on zabezpieczenie przed miganiem stroboskopowym oraz płynnąregulacja natężenia światła w świetle od 10 do 100% wartości maksymalnej. 

Połączenie bardzo dobrego światła oraz możliwości regulacji jego natężenia zapewnia lepsze i dokładniejsze opisy detali np. mikrozwapnień, co ma szczególne znaczenie przy opisie mammograficznym. Zwarta, kompaktowa obudowa metalowa, pokryta jest lakierem proszkowym, odpornym na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Negatoskopy posiadają wszelkie wymagane certyfikaty. Ponadto charakteryzują się bardzo wysoką równomiernością oświetlenia ekranu.

Luminacja w stosunku do negatoskopów tradycyjnych jest podwyższona do 5500cd/m2 . Istnieje możliwość wyboru konfiguracji: dolna sekcja do 4 błon 24x30cm, górna do 4 błon 18x24. 

Dane techniczne:

Model Pobór mocy Regulacja luminancji Wymiary ekranu Wymiary
NGP 31/21 m 160VA TAK 72 x 24 cm 335 x 250 x 996 mm
2x NGP 31 m 160 VA TAK 72 x 24 cm 635 x 250 x 996 mm
NGP 31 m 160 VA TAK 96 x 30 cm 390 x 270 x 1226 mm
2x NGP 21m 160 VA TAK 96 x 30 cm 750 x 270 x 1226 mm
NGP 212 m 320 VA TAK 72 x 24 cm / 96 x 30 cm 625 x 1226 x 270 mm

Model Wymiary Opcje
NGP 31/21 m 72 x 24 cm Regulacja luminacji
2x NGP 31 m 72 x 24 cm Regulacja luminacji
NGP 31 m 96 x 30 cm Regulacja luminacji
2x NGP 21 m 96 x 30 cm Regulacja luminacji
NGP 212 m 72 x 24 cm / 96 x 30 cm Regulacja luminacji